Fråga: Rättigheter som följer med att bli antecknad i aktieboken
Hej, jag har precis startat ett aktiebolag och förstår det som att alla aktiebolag måste ha en aktiebok där aktieägare skrivs in. Vad spelar det för roll att vara införd i aktieboken (dvs. vilken "rättsverkan" har anteckning i aktieboken)?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Här är en redogörelse för vilka rättigheter som följer med att bli antecknad i bolagets aktiebok enligt aktiebolagslagen (ABL)


Inledning

Aktieboken är ett register över vilka som äger aktier i bolaget. Aktiebokens främsta funktion är att vid varje tillfälle ha möjlighet att avgöra vem som är aktieägare i aktiebolaget och därigenom vilka rättigheter som följer med aktieinnehavet. En aktieägare som förvärvat aktier i bolaget har rätt att bli införd i bolagets aktiebok och det är styrelsen som har ansvar för att aktieboken upprättas på korrekt sätt.


Rättsverkningar 

Anteckningen i aktieboken för med sig olika rättsverkningar. Som huvudregel är det en förutsättning att vara inskriven i aktieboken för att få utöva de rättigheter som följer av att vara aktieägare. För att få delta på stämman måste aktieägaren senast på dagen för stämman vara inskriven i aktieboken. Andra rättigheter som tillkommer aktieägare som är införda i aktieboken är exempelvis att påkalla bolagsstämma, utöva minoritetsrättigheter eller klandra ett stämmobeslut. Om en aktieägare inte skrivs in i aktieboken, och därmed inte kan delta på bolagsstämman, kan aktieägaren klandra beslutet och föra en skadeståndstalan mot bolagets styrelse.


Anteckningen i aktieboken anses också ha viss legitimationsverkan gentemot bolaget. Det innebär t.ex. att sådana utbetalningar som ska göras till någon i egenskap av aktieägare i vissa fall kan göras till den som är införd i aktieboken. Anteckning i aktieboken har emellertid ingen sakrättslig verkan, det vill säga ett skydd gentemot andra personer som kan tänkas ha anspråk, såsom skydd mot borgenärer, utmätning eller konkurs.


Sammantaget 

Avslutningsvis kan sägas att aktieboken fyller en viktig uppgift för såväl bolagets aktieägare som intressenter. Den som har förvärvat en aktie får inte utöva sin rätt som aktieägare förrän den personen skrivits in i aktieboken. Slutligen kan aktieboken få en legitimationsverkan i vissa fall. Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis möte nedan.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan