Fråga: Reglera ersättning för anställda som hyrs ut som konsulter - hur skriver vi avtal som ger dem rätt till 80 %?
Hej, Vi håller på att starta upp ett nytt konsultbolag och har en del frågor som vi behöver hjälp med. Vårt upplägg ser ut på följande sätt: * Våra konsulter får 80% av timlönen, och summan går direkt in till deras buffert så fort vi har tagit emot pengarna från kunden. * Konsulten kan sedan själv välja månadslönen för nästkommande månad som passar bäst. Exempelvis, låt oss säga att det finns en buffert på 100 000 kr, men den anställde väljer endast att ta ut 50 000 kr (inkl. skatter etc.), då återstår det 50 000 kr kvar att ta ut månaden därefter, men då kanske man endast väljer att ta lön för 40 000 kr, osv. * Det ska inte gå att ta ut mer än vad som finns i bufferten, samt det ska endast gå att ta ut lönen en gång i månaden. * Om ett konsultuppdrag avslutas så kommer vi försöka hitta ett nytt uppdrag till konsulten och medan vi gör detta så kommer konsulten ta ut från sin buffert tills det inte finns något kvar där och förhoppningsvis har vi hittat något nytt, om inte så avslutas konsultkontraktet automatiskt. Är det möjligt att ha ett sådant upplägg från ett lagligt perspektiv? Om ja, vad är det vi ska tänka på i upplägget ovan? Vad för fördelar samt nackdelar finns det med ett sådant upplägg? Sedan har vi också en mer generell fråga om vad för dokument vi kan tänkas behöva i en nystartad konsultverksamhet. Tack på förhand!
Legalbuddy svarar

Tack för att ni vänder er till Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som tillämpas och vad som är relevant att beakta. 


Eftersom konsulterna anställs i bolaget tillämpas lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen är tvingande varför ni som arbetsgivare måste iaktta vissa regler i samband med att ni utformar anställningsavtalet. Lagen innehåller däremot inte några särskilda regler om hur ersättning får utgå för erlagt arbete. Ett sådant upplägg som ni beskriver ovan står således som utgångspunkt inte i strid med lagens tvingande bestämmelser. 


För den ersättningsmodell som ni beskriver ovan är ett lämpligt upplägg att dels utforma ett anställningsavtal där relevanta anställningsvillkor tas med, dels upprätta en separat ersättningsbilaga. I anställningsavtalet bör ni bland annat reglera frågor såsom vad konsulten ska ha för huvudsakliga arbetsuppgifter, arbetstider och anställningsform, vilken uppsägningstid som gäller samt frågor om sekretess och immateriella rättigheter.


I ersättningsbilagan bör ni, utöver att redogöra för den ersättningsmodell som ni beskriver i frågan, reglera vilken lön konsulten har rätt till när konsulten inte har uppdrag hos kund, och hur många timmar konsulten förväntas arbeta under sådan obelagd tid. Eventuell annan ersättning såsom tjänstepension och friskvårdsbidrag kan antingen tas med i anställningsavtalet eller i ersättningsbilagan.


Av frågan framgår att ni inte avser att erbjuda konsulten någon lön när denne inte erbjuds uppdrag. Det finns inte i svensk lag någon minimilön och inte heller något krav på att grundlön ska tillhandahållas. Bedömningen kan däremot bli annorlunda om ni är bundna av kollektivavtal som reglerar sådana frågor.


Hoppas detta besvarade er fråga. Behöver ni hjälp med att ta fram ett skräddarsytt anställningsavtal med tillkommande ersättningsbilaga till ett fast pris så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Legalbuddy. Läs mer om anställningsavtalspaketet eller boka ett kostnadsfritt möte med våra jurister direkt.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan