Fråga: Regressrätt borgensåtagande
Hej, Vi är ett bolag med 4 kompanjoner. Vi ska ta ett lån hos en aktör som vill ha mig som borgensman för hela skulden som aktiebolaget ska ta. Vi kompanjoner har internt kommit överens om att vi ska dela på denna borgensförbindelse. Borgensförbindelsen är på 100 000 kr. I händelse av att borgenären kräver mig som borgensman på skulden, ska jag alltså i min tur kunna kräva mina tre kompanjoner på sin del av skulden, alltså 25 000kr var. Jag är tacksam om jag kan få ett förslag på en formulering som jag kan använda i borgensbrevet som jag ska teckna med mina kompanjoner. Alltså något i stil med: "I händelse av att kreditinstitut XXXX som lånat ut pengar till "Kompanjonsbolaget Y AB" kräver mig på borgen om 100 000 kr ska kompanjon A genast ombesörja att betala mig sin del, 25 000 kr av denna skuld utan dröjsmål." Tack på förhand,
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga om regressrätt när kompanjoner ingår borgensåtagande.


Generellt gäller att ett borgensåtagande är ett avtal där en eller flera personer (borgensmän) går i god för en annan persons eller företags skulder. Om huvudgäldenären (den som ursprungligen är skyldig att betala) inte kan betala sin skuld, är borgensmännen skyldiga att betala istället. Solidariskt betalningsansvar innebär att varje borgensman är ansvarig för hela skuldbeloppet. Kreditgivaren kan alltså kräva betalning av hela skulden från vilken som helst av borgensmännen, inte bara en del av skulden. Om en av borgensmännen tvingas betala mer än sin andel av skulden, har denne rätt att kräva återbetalning från de övriga borgensmännen. Detta kallas regressrätt.


Exempel på hur regressrätt kan formuleras

Det är härmed överenskommet att [Namn] har regressrätt gentemot de övriga borgensmännen, [Namn] och [Namn], för deras respektive andel av det belopp som borgensmännen betalat i enlighet med borgensåtagandet [specificera skuld, långivare, belopp 100 000 SEK].

 

Vid utnyttjande av regressrätten ska ansvaret fördelas lika mellan [Namn], [Namn] och [Namn], såvida inte annat uttryckligen avtalats mellan borgensmännen.

 

Regressrätten kan utövas först efter att någon av borgensmännen har fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot [Långivarens namn]. Borgensman har regressrätt för kostnader för ränta och merkostnader hänförliga till betalningen. Ränta utgår med årlig räntesats om [X] % och beräknas på vid var tid utestående skuld. Ränta ska betalas på lånat belopp varje månad från och med dagen för betalning till lånet är till fullo återbetalt.


Hoppas detta besvarade din fråga! Om ni önskar vidare vägledning är ni varmt välkomna att boka ett kostnadsfritt på nedan länk.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan