Fråga: Risker med open source kod i systemutveckling
Hej! Vi är är ett IT-konsultbolag som byggt ett IT system åt en kund som vi också har fått rätt att sälja till andra kunder. Det är inte ett webbaserat system utan installeras lokalt hos kunden. Vi har i systemet använt oss av komponenter för rättstavning av text som skrivs i systemet. Det är två stycken rättstavningsmotorer som är licensierade under två olika open source licenser, GPL(v3) och LGPL. Komponenterna anropas av systemet för att kontrollera de ord som ska rättstavas. Ingen integration av kod sker i vårt eget system och ingen modifikation av koden görs av oss. Finns det några hinder att vidaredistribuera vårt system till andra kunden tillsammans med språkmodulerna, med tanke på licenserna?
Legalbuddy svarar

Stort tack för din fråga till oss. Open Source-licenser är mer eller mindre tillåtande till att användas för kommersiella produkter eller proprietär programvara. Risken med integrera kod licensierad under en restriktiv open source-licens att licensen "smittar" hela hela programvaran som ni avser att sälja. Det innebär att ni måste publicera hela er källkod till ert program under open source licensen och får inte ta betalt när ni vidaredistribuerar detta. Företag som ändå implementerar kod i proprietär programvara och sedan distribuerar den enligt en traditionell licensmodell bryter mot open source-avtalet och riskerar att bli stämda och betala skadestånd.


Vid bedömningen om en licens är strikt vägs särskilt in villkor som kompatibilitet med andra licenser och möjligheter att kunna använda licensen kommersiellt. Din fråga avser två licenser, GPLv3 och LGPL, där den ena är mer strikt än den andra.


GNU GPLv3

Denna licens tillhör de open source-licenserna som anses mest restriktiva. En komponent som omfattas av en GPLv3-licens kan alltså potentiellt smitta hela ert program om man tar in komponentens källkod i sin egen kod. Att enbart använda komponenten i ett program man använder internt (inom den egna organisationen) innebär dock inte att man måste dela med sig av sin kod. Om komponenten licensierad under GPL däremot distribueras tillsammans med övrig egenutvecklad kod som en helhet måste distributionen i sin helhet licensieras under GPL. Det innebär bl.a. att ni är skyldig att bifoga källkoden till hela programmet och ge mottagaren rätt att fritt kopiera och vidaredistribuera programmet. Dock beskriver ni i frågan att "Komponenterna anropas av systemet ". Jag tolkar detta som att GPL koden inte blir ett innehåll i er befintliga kod och då finns möjligheten att vidaredistribuera er programvara utan smittorisk. Här behöver en bedömning göras hur anropet sker rent tekniskt. Dynamisk länkning där ett program använder en funktion utan att fysiskt kopiera in koden anses t.ex. inte utgöra någon exemplarframställning enligt upphovsrättslagen och det är därför tveksamt om GPL gäller i dessa fall.


LGPL

LGPL-licenserna är open source-licenser som är något mer tillåtande än GPLv3 licensen. Komponenter som omfattas av denna licens kan modifieras och knytas närmare till en applikation utan att det egna programmet kommer att smittas av LGPL-licensen. Den modifierade komponenten måste fortfarande gå att skilja från det egna programmet, men sättet man kan göra det på är inte lika strikt som när man måste hantera något som omfattas av en GPL-licens. Givet att ni inte kommer modifiera källkoden och inte ta in den direkt i er egen programkod, tillåts ni vidaredistribuera ert system enligt egna licensvillkor och mot betalning. Distribuerar ni själva rättstavningsmotorn som en egen fil måste ni dock se till att licenstagaren får en egen LGPL licens som ger dem rätt att sprida vidare komponenten om de vill. 


Slutsats

Språk-komponenten under LGPL-licensen påverkar inte er egen källkod och ni kan vidaredistribuera ert system enligt era kommersiella licens. Om komponenten som anropas av ert system ingår i systemet måste LGPL villkoren skickas med och tillämpas för denna. Avseende GPL licensierad programvara finns det hinder att vidaredistribuera ert system enligt er egen licens om ni anses ha integrerat koden i ert system. För att närmare bedöma frågan behöver ert tekniska upplägg bedömas i ljuset av gällande upphovsrättslig lagstiftning och licensvillkoren. Detta kan vi hjälpa till med genom vår tjänst Avtalsanalys, där ni enkelt bokar ett uppstartsmöte för närmare genomgång utan kostnad.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan