Fråga: Rösträtt för förvaltarregistrerade aktier
Hej, jag har för första gången förvaltarregistrerat aktier. Har jag någon möjlighet att rösta på bolagsstämman? Hur går jag isåfall tillväga om jag nu skulle vilja använda min rösträtt?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för hur förvaltarregistrerade aktier regleras i aktiebolagslagen och vilka möjligheter förvaltaren och/eller aktieägaren har att utöva sin rösträtt.


Inledning

Ett aktieinnehav kan antingen vara registrerat i aktieägarens namn eller förvaltarregistrerat. Att förvaltarregistrera aktier innebär att man registrerar en bank eller ett värdepappersbolag som ska förvalta aktierna åt aktieägaren.

 

Utöva rättigheter när aktierna är förvaltarregistrerade

I regel så har varken aktieägaren eller förvaltaren rösträtt för förvaltarregistrerade aktier. Däremot har aktieägaren möjlighet att begära rösträttsregistrering för att på så sätt kunna utöva sin rösträtt tillfälligt. Detta är främst när en aktieägare vill delta vid företagets bolagsstämma. Aktieägaren kan på så sätt tillfälligt få föras in i aktieboken. Här är det även viktigt att komma ihåg att inskrivning måste ha skett sex bankdagar före bolagsstämman; om inskrivning i aktieboken görs senare än så har inte aktieägaren någon möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på stämman.


Vidare finns möjlighet för förvaltaren att på aktieägarens uppdrag föras in i aktieboken istället för aktieägaren. Om förvaltare förs in i aktieboken istället för aktieägaren ska aktieboken innehålla samma uppgifter om en förvaltare som den skulle gjort om aktieägaren stod inskriven.


Sammantaget

Förvaltarregistrerade aktier hindrar inte möjligheten för en aktieägare att delta på exempelvis företagets bolagsstämma. För att ha rätt att delta på stämman och utöva sin rösträtt krävs däremot att antingen förvaltaren begär att antingen denne själv eller aktieägaren tillfälligt skrivs in i aktieboken senast sex bankdagar innan stämman hålls. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan