Fråga: Styrelsens ansvar för skatteskulder
Jag och min kompanjon hade olika åsikter hur vi skulle hantera ett konkurshot pga skatteskulder mm. Jag ville ansöka om konkurs medan min partner ville sälja av en stor del av inkråmet och köra vidare. Vi hittade en köpare för inkråm och sålde. Sedan hade vi en bolagstämma där jag gick ur bolaget och gav mina aktier till min kompanjon. (sitter kvar som suppleant) Dock visade sig att en del av köpet/planen sprack, och nu ca 3 månader senare är konkurshotet hotet tillbaka Min fråga: Riskerar jag att vid en kk bli betalningsskyldig för bolagets skatteskulder ? Då jag lämnade bolaget för enbart 3-4 månader sen ? Och finns det något jag kan göra då jag inte har tillgång eller bestämmelserätt. Förstår att det är en komplex fråga men har sökt på internet angående ansvar för tidigare ägare men har haft svårt att hitta något. Tacksam för återkoppling
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan följer en redogörelse utifrån aktiebolagslagen (ABL) och vad som gäller beträffande styrelsens ansvar.


Styrelsens ansvar enligt ABL

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innebär att styrelsen har ett ansvar för att säkerställa att bolaget drivs på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Specifikt när det kommer till ekonomiska svårigheter, såsom risk för konkurs på grund av skatteskulder, ställer ABL krav på att styrelsen vidtar åtgärder för att skydda både bolagets och borgenärernas intressen.


Kontrollbalansräkning

En av de åtgärder som ABL föreskriver är upprättandet av en kontrollbalansräkning (ABL 25 kap. 13 §). Reglerna om kontrollbalansräkning är till för att skydda bolagets fordringsägare från att företrädarna för ett aktiebolag utnyttjar det faktum att de normalt inte har något personligt ansvar för bolagets skulder. Ett bolag ska alltså inte kunna drivas vidare om det finns risk för obestånd.


Om det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen kalla till styrelsemöte och genast upprätta en kontrollbalansräkning. Om bolagets eget kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen agera för att antingen försöka återställa kapitalet till en acceptabel nivå eller ansöka om bolagets likvidation.


Ansvar efter avgång

Ditt ansvar som styrelsemedlem upphör i princip när du avgår från styrelsen (ABL 29 kap. 1 §). Du nämner att du sitter som suppleant, men du har ansvar för den tid du satt i styrelsen. En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Detta innebär att handlingar som styrelsen, eller du som styrelsemedlem, utfört efter din avgång inte ska kunna leda till personligt ansvar för dig. Dock, handlingar som utförts under din tid i styrelsen kan fortfarande granskas, och om dessa handlingar inte är i enlighet med ABLs regler om att upprätta kontrollbalansräkning så kan detta leda till ansvar.


Sammanfattning

Utifrån den information du har gett är det svårt att bedöma risken för personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder. Det är positivt att du har avgått ur styrelsen. Det är dock viktigt att säkerställa att alla dokument och processer kring din avgång och överlåtelse av aktier har hanterats korrekt.

Om du behöver vidare vägledning kring detta kan du boka ett kostnadsfritt coachingmöte eller ladda ned vår checklista för kontrollbalansräkning nedan.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Misstänker du att bolaget har kapitalbrist? Ladda ned vår checklista för att inte riskera att drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan