Fråga: Behöver man ha separata sekretessavtal med anställda?
Vi ska anställa personal på vårt företag och vill skydda vår hemliga know how och annan hemlig och känslig information på företaget. Behöver man ha separata sekretessavtal med anställda?
Legalbuddy svarar
Helena Reimers

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Sekretessavtal för samtliga anställda är viktigt för att bevara företagets hemliga information som t ex specifik know how, affärshemligheter (t ex kundregister, leverantörer, processer osv.), driftsförhållanden osv. så att företaget förblir ensam ägare till det företaget har investerat i. Varken den information som anses allmänt känd, lättillgänglig eller de erfarenheter eller färdigheter som en arbetstagare fått genom sitt dagliga arbete anses inte vara en företagshemlighet.


Ett sekretessavtal med anställda reglerar man vanligen som en sekretessklausul i anställningsavtalet och håller klausulen så generell som möjligt för att omfatta både nuvarande men även framtida omfattning av produkter och tjänster på företaget. 


Det är viktigt att skilja anställda från konsulter. För konsulter ska man tänka på att skriva separata sekretessavtal för ett specifikt uppdrag där den know how och annan företagshemlig information som konsulten tar del av och skapar tillhör företaget och även det efter att konsulten lämnat sitt uppdrag. 


Man kan även inkludera andra klausuler i anställningsavtalet/konsultavtalet som komplement som t ex konkurrensklausul och värvningsförbud etc.


Det är viktigt att löpande informera och påminna anställda och konsulter om vad som kan anses vara hemlig information och företagets specifika egendom så att anställda och konsulter inte omedvetet bryter mot sekretessen.

När behöver man ett sekretessavtal? Läs mer i vårt whitepaper


AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan