Fråga: Hur ska man skydda sig i förhandlingar om ett tekniksamarbete med det stora företaget?
Vi ska eventuellt samarbeta med ett stort teknikföretag och ska diskutera möjliga vägar framåt för detta samarbete och där prata om hemlig information som är avgörande för vårt lilla företag. Hur ska man skydda sig i förhandlingar om ett tekniksamarbete med det stora företaget?
Legalbuddy svarar
Helena Reimers

Sekretessavtal och samarbetsförhandlingar


Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Ett bra sätt för att skydda sig i förhandlingar och kunna diskutera fritt är att alla parter skriver under ett sekretessavtal, på engelska ”Non Disclosure Agreement” (NDA).


I detta sekretessavtal reglerar man tydligt vad som ska diskuteras och förhandlas. Det är viktigt så att man inte hamnar utanför avgränsat område i diskussionen dit sekretessavtalet inte sträcker sig. Därmed bör man alltid vidta försiktighet i dessa diskussioner kring känslig information.


Ett sekretessavtal är oftast första steget i en förhandling med någon annan innan viktig information delas. Att prata allmänt om ditt företag om offentlig information kräver inget sekretessavtal. Sekretessavtalet är till för att kunna dela känslig information med andra på ett effektivt och tryggt sätt. Det är därför viktigt att ta reda på vad som är offentlig information och inte på företaget innan en diskussion med andra företag inleds.


Det är inte ovanligt att det diskuteras gemensam utveckling och andra typer av samarbeten och därför är det viktigt att även i detta tidiga skede av ett potentiellt samarbete reglera vad som ska gälla för de idéer, möjliga uppfinningar etc. som kan uppkomma under sekretessavtalets giltighetstid om inget annat avtal undertecknas, t ex vem ska äga den uppfinning som framarbetas under förhandlingen? Här är det även viktigt att reglera vad som gäller för den information, bakgrundskunskap, idéer etc. som vardera företag redan har upparbetat innan företagen påbörjar sin förhandling. Vanligen brukar detta regleras i form av att alla äger rätten till sin egen del som de upparbetat innan förhandlingar påbörjats. Det kan vara av god idé att dokumentera det som ska eller kan tänka sig ska delas inom ramen för samarbetsförhandlingen externt. Detta för att undvika en diskussion om vad vardera företag har arbetat med innan den externa förhandlingen påbörjades och vad som kan anses vara vems idé och liknande.


Slutligen bör man innan man delar känslig information externt gå igenom all information och säkra så mycket som möjligt av sina möjliga immateriella tillgångar genom att ansöka om och få registrerat t ex tekniska uppfinningar som patent och andra möjliga immateriella rättigheter. Det är ett effektivt sätt att påvisa ägandeskap.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan