Fråga: Semesterlön, semesterersättning och provisionsbaserad lön
Har en anställd säljare som har en lön som är baserad på provision rätt till både semesterlön och semesterersättning? I min värld är det antigen eller? Tilläggas ska att har en mindre garantilön (om man inte når upp i provision). Dvs har personen i fråga semester i juli är det svårt att sälja eftersom det 1. Inte är i tjänst och 2. Mitt i sommaren.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för semesterlön, semesterersättning och hur ni kan gå vidare i er situation.


När det kommer till semesterlön versus semesterersättning är det viktigt att skilja på dessa två begrepp. Semesterlönen är den lön den anställda får under sin semester, medan semesterersättning är en ersättning som betalas ut till de som inte har tagit ut all sin semester, ofta i samband med att anställningen avslutas.


Vad gäller semesterlön och semesterersättning för provisionbaserade löner?

Enligt svensk arbetsrätt och semesterlagens bestämmelser har alla anställda rätt till semesterlön, oavsett löneform. Detta innebär att även anställda som har en lön som är baserad på provision har rätt till semesterlön. Semesterlagen skiljer inte mellan olika typer av löner utan garanterar semesterlön för alla anställda.


För en provisionbaserad anställd beräknas semesterlönen ofta som en genomsnittlig daglön baserad på den sammanlagda inkomsten under en kvalifikationsperiod (oftast det föregående kalenderåret). Detta innebär att även om säljaren inte är i tjänst under semesterperioden och därför inte genererar ny provision, ska hen ändå erhålla semesterlön baserad på tidigare intjänade provisioner.


I det specifika fallet med er anställda säljare, som har en mindre garantilön plus provision, innebär detta att personen har rätt till semesterlön under sin semesterperiod, även om det är svårt att generera försäljning under denna tid. Semesterlönen bör beräknas baserat på genomsnittet av den totala inkomsten (garantilön plus provision) under kvalifikationsperioden. Det är inte ett val mellan antingen semesterlön eller semesterersättning; semesterlön är det som gäller för anställda som tar ut sin semester.


Sammanfattningsvis har er anställda säljare rätt till semesterlön baserad på en kombination av garantilön och provision, även under perioder då det är svårare att generera försäljning, t.ex. under semester. För att säkerställa att ni hanterar detta på ett korrekt sätt rekommenderar jag att ni noga går igenom hur semesterlönen beräknas för provisionbaserade anställda i enlighet med semesterlagen.


Om ni behöver hjälp med att beräkna semesterlönen för era provisionbaserade anställda eller har fler frågor kring hur semesterlagen tillämpas i ert specifika fall, är ni välkomna att boka tid för ett coachingmöte direkt online (30 min rådgivning) här: boka coachingmöte. Detta kan hjälpa er att säkerställa att ni följer gällande lagstiftning och skyddar både ert företag och era anställdas rättigheter.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett anställningsavtal för din personal. OBS gratistjänst


Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan