Fråga: Ska släpande lön framgå av anställningsavtalet?
Hej! Om man tillämpar släpande löner, behöver det då framgår i anställningsavtalet?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Om ni tillämpar släpande löner så bör det framgå av anställningsavtalet.

Ett exempel på formulering för släpande löner är: "Den anställde ska erhålla en fast månadslön om [belopp] kronor per månad och lönen ska normalt utbetalas den 25:e månaden efter utfört arbete till angivet bankkonto." Om det finns det särskilda villkor för anställningen, så som släpande lön eller andra villkor av väsentlig betydelse för anställningen, så bör denna information ges skriftligen till den anställde och förslagsvis i anställningsavtalet.


Generellt gäller enligt lagen om anställningsskydd § 6c att en arbetsgivare ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Förslagsvis görs det direkt i anställningsavtalet, men det är också möjligt att lämna informationen i en skriftlig policy. Om du använt Legalbuddys mall för att skapa anställningsavtal (testa gratis här) så är avtalet kvalitetssäkrat av våra jurister och innehåller all nödvändig information enligt listan nedan.


Hoppas detta besvarade din fråga! Önskar du vidare vägledning är du varmt välkommen att boka ett kostnadsfritt coachingmöte med oss. Nedan ges en redogörelse av informationsplikten enligt lagen om anställningsskydd.


Av lagtexten, 6c § LAS, stadgas att arbetsgivaren åtminstone ska lämna skriftlig information om:

 1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats,
 2. en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,
 3. om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt
 4. vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
 5. vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete,
 6. vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,
 7. begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,
 8. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,
 9. vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall,
 10. minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall
 11. att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,
 12. regler för skiftbyte,
 13. i fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress,
 14. uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,
 15. längden på arbetstagarens betalda semester,
 16. de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet,
 17. att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 18. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan