Fråga: Skäligt avdrag vid konsults avtalsbrott
Hej, Bakgrund: - Vi (ett aktiebolag) har jobbat med en konsult (enskild firma) sedan en tid tillbaka. Efter en kontraktsändring har vi återkallat arbetsutrustningen konsulten fått av firman (laptop och mobil). Vi har bett konsulten återlämna utrustningen i originalskick. - Det har visat sig att konsulten använt utrustningen för andra konsultuppdrag, vilket strider mot våra säkerhetsföreskrifter. - Konsulten har raderat all information på laptop och mobil. Det är svårt att återskapa de resultat av konsultens arbete som enligt vårt avtal ska tillhöra firman. Fråga: - Vad är skäligt avdrag på konsultens faktura för att bryta mot bolagets säkerhetsföreskrift? - Vad är skäligt avdrag på konsultens faktura för att bryta mot bolagets instruktion att återlämna utrustning i befintligt skick så att vi kan ta del av rättigheten till konsultens arbete? Jag förstår att den här frågan är svår att svara på i kronor och ören men ni kanske kan svara med schablon i % eller ett resonemang som jag kan använda.
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Konsult bryter mot bolagets säkerhetsföreskrifter 

Det finns inget generellt procentuellt avdrag som kan användas när en konsult bryter mot säkerhetsföreskrifter. För att bestämma ett skäligt avdrag kan du överväga att bedöma den faktiska skadan som orsakats av konsultens agerande, inklusive eventuella kostnader ni haft för att utreda incidenten och återställa eller skydda företagets information. Detta kan innebära kostnader för IT-support, säkerhetsexperter eller andra utgifter som direkt relateras till överträdelsen. Att konsulten ska återlämna utrustning i befintligt skick tar sikte att konsulten ska lämna över de fysiska arbetsmaterial och dokument som ni som företag enligt avtalet har rätt till. Vanligtvis tar konsultavtal upp villkor som:  


Vid uppsägning av Avtalet ska båda Parterna returnera allt material, information och andra föremål som tillhör den andra Parten, med undantag av material som är nödvändigt för att utöva de rättigheter som kvarstår när Avtalet upphör i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal.  


Rätt till resultatet

Det leder till frågan vem som har rätt till resultatet? Konsulten eller företaget/beställaren? 

Rätt till resultatet tar sikte på vilken part som har rätt till det som konsulten arbetar fram. Förenklat så finns det två olika scenarion - antingen så (i) får företaget äganderätt till alla immateriella rättigheter och arbete som konsulten utför, eller så (ii) behåller konsulten äganderätten och företaget får en begränsad licens för att använda resultatet av konsultens arbete. 


  1. I det första scenariot övergår äganderätten till konsultens arbete (resultatet) och de immateriella rättigheter som skapats (t.ex. patent, upptäckter och innovationer) när konsulten får betalt enligt avtalet. Det innebär att företaget får full äganderätt och kontroll över dessa rättigheter och kan använda dem som de önskar. 
  2. I detta scenario kommer alla immateriella rättigheter och material som konsulten skapar under uppdraget att vara konsultens egendom. Konsulten behåller alltså äganderätten och kontroll över dessa rättigheter. Företaget får dock en begränsad licens för att använda resultatet av konsultens arbete inom företagets affärsverksamhet och för specifika ändamål som parterna kommer överens om skriftligen. 


Vår rekommendation är att se över konsultavtalet och särskilt undersöka rätt till resultatet och om det finns ett vite kopplat till konsultens brott mot avtalet. Om avtalsbrott inte är sanktionerat med ett förutbestämt vite så får man bedöma de faktiska kostnaderna för att återskapa eller ersätta den förlorade informationen eller återställa projektresultatet. Notera att avdraget bör vara rimligt och i proportion till de faktiska skadorna som har orsakats. Det är också viktigt att dokumentera skadorna och kommunicera med konsulten om situationen för att försöka nå en överenskommelse.  


Hoppas detta besvarade din fråga! Om du behöver vidare hjälp är du välkommen att boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Skapa ett konsultavtal när du ska anlita extern kompetens eller arbetskraft. OBS gratistjänst


Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan