Fråga: Skatteeffekt av näringsbetingade andelar
Hej! Jag har ett helägt dotterbolag som har en minoritetsandel aktier, över 10 % dock, i en start upp som jag är verksam i. Startup bolaget är ett fåmansbolag. Hur ser det ut skattemässigt för mina aktier i startup-bolaget om jag säljer dessa med vinst? Jag köpte aktierna till nominellt värde och kommer sannolikt göra ett stort överskott när jag säljer aktierna. Vi ska lista eller börsnotera detta bolaget, hur kommer det påverka skattesituationen. I slutändan vill jag ju kunna ta ut vinsten privat genom utdelning i mitt helägda bolag, men vill undvika att jag får beskatta det som inkomst av tjänst enligt 3:12 reglerna med 30-55 % skatt.
Legalbuddy svarar

Hej!


Med tanke på att andelen aktier är stort, dvs mer än 10 %, är aktierna i startupbolaget är dessa sannolikt näringsbetingade i dagsläget för det ägande bolaget. Det innebär skattefrihet för vinst vid en försäljning. Om aktierna noteras kan de - antingen på grund av det stora innehavet, (mer än 10 % av rösterna) eller om det finns en vertikal integration - fortfarande vara näringsbetingade (se 24 kap 20 § inkomstskattelagen). Det krävs dock en viss innehavstid för detta, minst ett år från det ursprungliga förvärvet. En försäljning inom ett år efter ursprungligt förvärv - och med en notering i mellantiden - kommer alltså att innebära att det ägande bolaget får skatta för värdestegringen från noteringen och fram till försäljningen. Värdestegring under tiden som onoterat innehav är dock normalt skattefri för ägande bolag.

 

För att slippa 3:12-beskattning för utdelning till dig som privatperson från det ägande bolaget krävs antingen att utomståenderegeln är tillämplig. Utomståenderegeln innebär enkelt och kortfattat uttryckt att utdelningen beskattas som inkomst av kapital (lägre skatt än 3:12 reglerna) det under minst en femårsperiod funnits ett utomstående ägande om minst 30 % i det bolag i vilket du är verksam, eller att du lägger det bolaget i karens i fem år.


Behöver du hjälp med att utreda detta närmare och eventuellt strukturera ditt ägande för bästa skatteeffektivitet är du välkommen att boka tid hos oss för ett möte. Nedan ser du även ytterligare bra information inför en försäljning av ett företag.

Att sälja bolag kräver förberedelser. Vår checklista gör det lite enklare att planera för din kanske viktigaste affär.

Går du i exit-tankar? Läs vårt whitepaper om hur du förbereder ditt företag inför försäljningen.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan