Fråga: Skydd för minoritetsägare
Hej! Finns det något sätt jag som minoritetsägare kan skyddas vid flyttningar av pengar mellan bolagen i en koncern? Jag kommer äga 9% i ett av dotterbolagen.
Legalbuddy svarar

Hej!


Aktiebolagslagen innehåller en del minoritetsskyddsregler som möjliggör för minoritetsägare att påverka vissa av bolagets beslut. De mest omfattande minoritetsskyddsregler är villkorade stoppregler, diktatsreglerna, separationsregler och möjlighet till klandertalan. Minoritetsskydd kräver dock minst 10 % aktieandel, vilket du tyvärr inte uppfyller.


Du har därmed svårt att skydda dig från att värdeöverföringar sker inom koncernbolagen.

Dock ger det inte bolaget rätt att göra vilka värdeöverföringar som helst.  En värdeöverföring får t.ex. aldrig ske om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Även om sådan täckning finns måste värdeföringen alltid vara försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, storlek på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov m.m.


Otillåtna värdeöverföringar medför att den som mottagit värdet måste lämna detta åter. Om så inte sker är de som medverkat till värdeöverföringen personligen ansvariga för att täcka eventuell brist. kopplat till detta finns ett skadeståndsansvar för t.ex. styrelse, VD eller revisor, se vidare under 17 kap aktiebolagslagen.

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan