Fråga: Immaterialrättsligt skydd för design
Hej, Jag undrar hur man kan skydda design inom fashion. Något unikt och som uppfyller en funktion.
Legalbuddy svarar

Hej,


Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Till att börja med redogör jag för de relevanta lagarna på området och ger därefter råd i din situation. Just modeindustrin kan sägas vara i ständig förändring eftersom ny design skapas i relativt snabb takt. Immaterialrättsligt skydd för design inom exempelvis modebranschen regleras i tre regelverk: mönsterskyddsförordningen, mönsterskyddsdirektivet och slutligen mönsterskyddslagen, ML


Vad finns det för skydd?

I 1 § ML definieras mönster som en produkts utseende som bestäms av detaljer i produkten, särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material. Det finns tre olika typer av mönsterskydd. Den första regleras i ML och ger ett skydd som gäller endast i Sverige. De två andra typerna av skydd ges enligt mönsterskyddsförordningen och gäller inom EU. Mönsterskyddsförordningen skyddar dels oregistrerade mönster och registrerade mönster. Beroende på vad det är för typ av produkt så lämpar sig skydden olika. En viktig skillnad är att skyddstiderna skiljer sig åt. Oregistrerade mönster är i regel bäst lämpade för modeindustrin med tanke på att modet ständigt utvecklas och att det då inte finns tid för en formell registreringsprocess. Skyddstiden för en oregistrerad design är tre år räknat från dagen det offentliggjordes och för en registrerad sådan gäller skyddet i fem år från ansökningsdagen, 24§ ML och artikel 11-12 mönsterskyddsförordningen. Det registrerade skyddet kan förlängas till max 25 år, och förlängningen sker då fem år i taget.


Vad innebär skyddet?

Skyddets omfattning skiljer sig beroende på om det är en registrerad eller oregistrerad design. För registrerade mönster i såväl Sverige som i EES-området är innebär skyddet en ensamrätt för innehavaren att använda mönstret och att hindra tredje man från att använda den utan samtycke, 5 § ML och artikel 19.2 mönsterskyddsförordningen. Det är därmed förbjudet att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från (Sverige eller EES) eller använda en produkt som innehåller mönstret. Därutöver omfattar förbudet även lagerhållning av produkter med mönstret. För oregistrerade mönster är skyddet begränsat till efterbildningar som inte en annan skapare rimligen inte kände till mönstret och som skapats självständigt, artikel 19.2 mönsterskyddsförordningen.


Vad krävs det för att få skydd?

Det finns tre kriterier för att få sin design skyddad, 2, 4a §§ ML och artikel 4, 8 mönsterskyddsförordningen. För det första ska mönstret vara nytt, det vill säga att det inte får finnas någon för allmänheten tidigare känd identisk design, eller en design där skillnaderna är oväsentliga, Nyhetskravet är globalt, men det finns rättspraxis där endast EES-området har varit relevant (Stockholms tingsrätt mål T-10454-08). För det andra ska mönstret vara särpräglat som innebär att en kunnig användare ges ett nytt helhetsintryck av mönstret. Det saknas en legaldefinition på vem den kunniga användaren är, men enligt rättspraxis ska det vara en person som är relativt uppmärksam och som besitter viss kunskap gällande mönster inom den sektorn som mönstret tillhör. Den tredje och sista förutsättningen för att få skydd är att mönstret inte är tekniskt betingat. Skyddet för ett mönster är som ovannämnt begränsat till själva utseendet, inte den tekniska funktionen. För att skydda den tekniska funktionen krävs patenträttsligt skydd eftersom mönsterrätten inte kan skydda en funktion som sådan. Även så kallade must-fit-beståndsdelar, sådana som är nödvändiga för att sammankoppla en produkt, är undantagna. 


Handlingsplan

Som jag förklarat ovan finns det olika sorters skydd inom mönsterrätten och dessa tar sikte på olika typer av produkter. Det blir därför svårt att ge konkreta råd utan att ha ytterligare information om designen i fråga. Bedömningen av nyhetskravet, teknisk funktion och kravet på särprägel görs på grundval av flera faktorer som kan skilja sig åt beroende på produkttypen. Mitt råd är därför att boka möte med en av våra jurister för att avgöra vad som lämpar sig bäst i just ditt fall. 


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan