Fråga: Skyldighet att bevara fysisk aktiebok när man övergår till digital aktiebok
Vi har kommit fram till att det finns vissa fördelar med att föra aktiebok digitalt och har därför beslutat att göra just det. Måste vi ha kvar den äldre fysiska aktieboken?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad det finns för fördelar med digital aktiebok och hur man ska hantera den fysiska aktieboken i samband med att man går över till att använda sig av en digital aktiebok. 


Inledning

Aktieboken är ett viktigt dokument som ska finnas i alla aktiebolag. I aktiebolagslagen (ABL) regleras flera skyldigheter för bolagets styrelse att ändra aktiebokens innehåll och vissa överträdelser är straffsanktionerade. Exempelvis kan aktieboken granskas när det genomförs en företagsbesiktning i samband med ett potentiellt uppköp, men även vid en skattekontroll från Skatteverket. Mot bakgrund av att det finns flera fördelar med digital aktiebok blir det också allt mer vanligt att företag väljer det alternativet. 


Skyldighet att bevara tidigare fysisk aktiebok

När digital aktiebok blir allt vanligare uppstår frågan hur den fysiska aktieboken ska hanteras och om bolaget har skyldighet att bevara den. Enligt 5:3 ABL är ett aktiebolag som övergår till digital aktiebok skyldig att bevara den gamla aktieboken i minst tio år efter uppgifterna förts in i den digitala aktieboken. Aktieboken ska alltså inte slängas eller förstöras.


Sammantaget

Idag är det vanligt att bolag väljer att föra aktiebok digitalt istället för i traditionell fysisk form. Anledningen är att en digital version kan vara enklare att hantera, vilket är fördelaktigt eftersom en felaktig hantering kan få negativa konsekvenser. Om ett företag väljer att övergå till digital aktiebok så har bolaget alltså en skyldighet att bevara den fysiska aktieboken i minst tio år. 


Hoppas detta besvarade din fråga, om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan