Fråga: Skyldighet för företag att lämna ut personuppgifter till Polisen
Hej! Får vi lämna ut personuppgifter till utomstående organisationer? Det händer t.ex. att polisen efterfrågar information gällande våra kunder. Vad gäller här, får vi lämna ut personuppgifter till polisen?
Legalbuddy svarar

Stort tack för din fråga!


För att få lov att lämna ut personuppgifter till en tredje part så behöver ni ha rättslig grund för behandlingen (dvs. för utlämnandet).

 

I vissa fall kan det vara så att ni har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifter till en tredje part, t.ex. om ni skulle ha laglig skyldighet att rapportera viss aktivitet till olika myndigheter eller det finns en order om husrannsakan eller myndighetsbeslut som träffar er.

 

I annat fall är det möjligt att med stöd av en intresseavvägning lämna ut uppgifter till en tredje part som själv har egna ändamål för vilka uppgifterna är nödvändiga. Viktigt att tänka på här är dock att ni innan uppgifterna lämnas ut tar reda på varför mottagaren behöver dem och vad de ska användas till. För att utlämnandet ska vara tillåtet krävs då att uppgifterna verkligen är relevanta och nödvändiga för ändamålet. Ditt exempel med utlämnande till polismyndigheten är ett exempel där detta resonemang sannolikt är relevant.

 

Tänk på att, innan utlämnandet, ta reda på varför mottagaren behöver uppgifterna och att ni kan motivera utlämnandet med stöd av detta (och att dokumentera motiveringen). Tänk också på att minimera utlämnandet till det de verkligen behöver ha tillgång till och att inte inkludera ytterligare information. Det är också bra att mot-ringa eller på annat sätt säkerställa att den som efterfrågar informationen verkligen är den som den utger sig för att vara.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa ett biträdesavtal när du processar data för någon annans räkning. OBS gratistjänst

Få hjälp med ett GDPR-säkrat biträdesavtal för personuppgifter till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan