Fråga: Starta ny verksamhet - påverkar det träda (karensbolag)?
Hej! Jag tror jag vet svaret men vill bara vara på säkra sidan :) En av mina suppleanter är också suppleant ett holdingbolag som ligger i träda. Trädan går ut 2025. Hon vill nu själv starta en enskild firma där verksamheten är helt skild från verksamheten som holdingbolaget höll på med. Planen är att inte ta ut någon lön det första året från den enskilda firman. Frågan är ifall trädan påverkas av att hon som suppleant i ett trädabolag startar en enskild firma i sitt eget namn?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för din fråga! 


Trädabolag

Att placera ett bolag i träda innebär att man avkvalificerar andelarna för att undvika progressiv beskattning vid en senare avyttring. För att avkvalificera andelarna krävs att du som aktieägare varken är verksam i fåmansbolaget eller i annat bolag som bedriver liknande verksamhet. Efter att ditt företag har varit vilande i fem år kan du avyttra dina andelar till 25 % skatt. Under tiden som bolaget är vilande kan du som aktieägare fortsatt ta ut en schablonmässig utdelning upp till 2.75 inkomstbasbelopp till 20 % skatt. Om bolaget har mycket likviditet är det även möjligt att låta en tredje part (exempelvis en bank) förvalta det kapital som finns i bolaget samtidigt som det fortsatt anses vara vilande.


I ditt fall

Trädan påverkas inte av att suppleanten startar en enskild firma i eget namn. Avgörande för bedömningen om ett bolag är i träda är att bolaget i fråga inte bedriver någon verksamhet. Ägare får inte heller bedriva motsvarande eller likadan verksamhet i ett annat bolag. I den situationen så anses nämligen aktierna fortfarande som kvalificerade. Träda kallas också vilande bolag eller karensbolag. 


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du behöver vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett gratis coachingmöte. 

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan