Fråga: Strategi för domännamn vs varumärke? Hur ska vi tänka och göra?
Vi planerar just nu namn på ett nytt företag och även domän och varumärke. Vi har hört att det är en hel del vi ska tänka när det gäller domännamn vs varumärke osv. Hur ska vi tänka och göra?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Man brukar säga att ett domännamn är både en adress och ett företags identitet på internet. Ett varumärke är ett kännetecken/namn för just dina varor/tjänster men kan också vara ett namn på ditt företag på en viss marknad. Därav har de olika betydelser för er.


Har du registrerat ett domännamn har du ensamrätt till just den adressen på internet, t ex legalbuddy.se där du kan presentera ditt företag och era varor och/eller tjänster. Du har dock inte ensamrätt till varken ditt företagsnamn eller till ditt namn på dina varor/tjänster förrän du har registrerat dels ditt företagsnamn och dels ditt kännetecken/namn på dina varor/tjänster som varumärke. Detta sker i olika steg hos olika myndigheter. 


Precis som ni efterfrågar så finns det en del att tänka på inför namngivning av internetadress, företag och produkter/tjänster.


När du har en klar idé om vad du vill att ditt företag och produkter/tjänster helst ska kallas bör du göra en övergripande bedömning och undersökning för att se om namnet är upptaget av andra.

Ta gärna hjälp av register (som t ex whois.net och Svensk Varumärkesdatabas eller eSearch Plus) och internet för att få en så god bild som möjligt hur marknaden ser ut för just dig och dina produkter/tjänster samt om någon med liknande produkter/tjänster använder något likande namn som skulle kunna leda till hinder för din registrering. Till skillnad från domännamnet där du uppbär en ensamrätt globalt sett på hela internet så är ett varumärke primärt en nationell eller territoriell rättighet. Därför bör du även väga in i din förundersökning vilken som är företagets nuvarande och kommande marknad för dina produkter/tjänster, vilket då blir en del av strategin bl a för var man möjligen vill registera sitt varumärke och få en ensamrätt. Är din marknad tänkt att vara Sverige kan det räcka med en svensk varumärkesregistrering men finns det möjlighet till t ex fler länder inom EU finns det även en möjlighet att registrera ett gemenskapsvarumärke som täcker alla EUs medlemsländer på en gång och du får en rättighet att ensamt använda detta varumärke inom hela EU.


Då resultatet av undersökningen tyder på att namnet är ledigt bör man påbörja de olika ansökningarna/registreringarna och göra dem i relativt snabb följd. Det ska dock tilläggas att din egna undersökning i detta skede fortfarande inte är en garanti för den slutgiltiga bedömningen varken hos Bolagsverket (för företagsnamn), hos Patent- och Registeringsverket (PRV) (för varumärke) eller hos EUIPO (för gemenskapsvarumärken).


Ett bra första steg att börja med att registrera ditt tänkta domännamn och ibland flera bra domännamn för att gardera dig att det inte blir upptagen av någon annan och du tvingas använda något helt annat som inte motsvarar varken företagsnamn eller kännetecken/namn för dina tjänster/produkter. Du kan alltid avregistera en domän och giltigheten är ett år endast jämfört med t ex en varumärkesregistrering som är 10 år. 


Efter att det första steget är klart och du registrerat önskade domännamn bör du gå vidare snabbt till nästa steg och registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Därefter sista steget och registera ditt kännetecken/namn som varumärke för dina produkter/tjänster om du vill ha samma namn vilket görs hos PRV i Sverige.


När du registrerat både domännamn, företagsnamn och varumärke så bör du vara uppmärksam på att domännamnets giltighet är endast ett år och noga med att bevaka detta namn så registeringen inte löper ut och någon annan registrerar den så att följden blir att hela din strategi faller.

Prata med en varumärkes- och domänexpert från Portsgroup i 30 minuter (gratis)

Så bör ditt företag jobba med Corporate Domain Management 

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan