Svar på din fråga

Hej Karl, här är vårt svar på din fråga, vi hoppas att det ska vara hjälpsamt. Glöm inte att betygsätta svaret längst ner på sidan, tack!
Fråga: Övergången från suppleant till styrelseledamot
När räknas en suppleant som styrelseledamot?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad en styrelsesuppleant är och relevanta regler i aktiebolagslagen.


Inledning 

För styrelseledamöter får det utses suppleanter. Med suppleant avses en person som är ersättare till en ordinarie ledamot som inte kan närvara. Syftet med styrelsesuppleanter är kunna behandla ärenden fastän en eller flera styrelseledamöter är frånvarande. I 3:1 ABL fastställs att det lägsta och högsta antalet suppleanter ska framgå av bolagsordningen. När en suppleant träder i ordinarie styrelseledamots ställe är denne i alla hänseenden likställd med den ordinarie styrelseledamoten. Det är däremot möjligt att i bolagsordningen bestämma att vissa speciella förutsättningar ska vara uppfyllda för att suppleanten ska träda in i styrelseledamots ställning. 


Vissa skillnader beroende på om bolaget är publikt eller privat

I publika aktiebolag måste det finnas minst tre styrelseledamöter (8:46 ABL). Publika bolag har även en skyldighet att upprätta en arbetsordning där man redogör för under vilka förutsättningar styrelsesuppleanter ska kallas till sammanträden (8:46 a ABL). Enligt 8:3 ABL ska det finnas minst en suppleant om styrelsen innehåller färre än tre ledamöter.


När suppleant ska träda in i ett styrelsesammanträde

När förutsättningarna för att suppleant ska träda in är uppfyllda så ska bestämmelserna om ordinarie styrelseledamöter tillämpas även på suppleanter (8:20 andra stycket ABL). Vidare framgår av 8:20 ABL första stycket att om en styrelseledamot inte kan närvara och det finns en suppleant som ska träda in i dennes ställe, så skall suppleanten ges tillfälle att göra det. Styrelsesuppleanter måste alltså kallas till styrelsesammanträdet; underlåtenhet att kalla suppleant till sammanträdet är straffsanktionerat enligt 30:1 ABL. Däremot är det naturligt att kallelsen kommer med kort varsel. 


Låneförbud och särskilda regler

Vad som även kan kommenteras är att låneförbudet i 21:a kap. ABL omfattar även suppleanter, fastän de inte har deltagit i styrelsesammanträden. Vidare kan även nämnas att särskilda regler gäller för suppleanter till arbetstagarledamöter enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda


Sammanfattningsvis 

Suppleanter ska alltså närvara i styrelsesammanträden när ordinarie styrelseledamot är frånvarande och styrelsens ordförande har en straffsanktionerad skyldighet att kalla dem till sammanträdet. Suppleanter omfattas däremot inte av de regler som styrelse måste förhålla sig till förutom när dem faktiskt träder i dennes ställe. Däremot ingår styrelsesuppleanter i den krets av personer som bolaget inte får ge ut lån till enligt 21:a kapitlet ABL. 


Hoppas detta gav svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy om du har fler frågor. 


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Betygsätt vårt svar

Berätta vad du tycker, var vårt svar till hjälp?

4 / 5

Genom att skicka omdöme godkänner jag integritetspolicyn.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan