Fråga: Teckningsoptioner till konsulter
Hej, vi är ett aktiebolag som har personaloptioner reserverade (redan godkända av ägarna) för att ge personal som ett incitament. Personaloptionsavtalet är anpassat för att vara kvalificerade personaloptioner. Vi har konsulter som bor utomlands som vi vill ge personaloptioner eftersom vi vill knyta de närmre till firman. Nu går det ju inte att ge dem personaloptioner eftersom de inte är personal, rent tekniskt sett. Jag gissar att det borde gå att lösa på ett likvärdigt sätt med teckningsoptioner. Hur ser ni på det och vad är ert råd?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som kan vara bra att tänka på i samband med att ni erbjuder teckningsoptioner till era konsulter.


Teckningsoptioner vs kvalificerade personaloptioner

Teckningsoptioner är värdepapper som ges ut av bolagstämman och registreras hos Bolagsverket. Det krävs alltså lite mer administration jämfört med kvalificerade personaloptioner som är avtalsbaserade och kan ges ut baserat på ett styrelsebeslut.


En kvalificerad personaloption (KPO) kan man ge bort utan skattemässig konsekvens eftersom det finns ett särskilt undantag i inkomstskattelagen. När det gäller vanliga teckningsoptioner är situationen annorlunda. Utgångspunkten är dock att det inte finns något lagligt krav på att betala för teckningsoptionerna. De kan ges ut vederlagsfritt. Däremot kan en gratis/fri teckningsoption bli föremål för förmånsbeskattning om mottagaren kan ses som en anställd. En viktig fråga är alltså att utreda är vilken status era konsulter har. Är de fristående och oberoende konsulter eller har de anställningsliknande uppdrag? En konsult som är starkt knuten till en uppdragsgivare kan ses som förtäckt anställd och om så är fallet kommer de skattemässigt behandlas som en anställd. Notera att ersättning/förmåner till styrelseledamöter också beskattas som inkomst av tjänst.

 

Ofta värderas teckningsoptioner enligt den s k Black Scholes-formulan, som används för att fastställa ett skattemässigt godtagbart marknadsvärde på teckningsoptionen. Som sagts ovan, kan teckningsoptionerna i princip ges ut vederlagsfritt om mottagaren inte är anställd eller styrelseledamot. Det är ett beslut för aktieägarna att fatta och de kan givetvis ha synpunkter på att man ”ger bort” andelar av bolaget. Notera att tvåtredjedelsmajoritet krävs för ett beslut om en riktad nyemission av teckningsoptioner. Det är relativt vanligt att man värderar teckningsoptionerna enligt Black Scholes även för konsulter, eftersom detta minskar den skattemässiga risken om en ”konsult” skulle ses som anställd och är enklare att sälja in till aktieägarna.

 

En viktig skillnad mellan teckningsoptioner och kvalificerade personaloptioner är alltså de skatterättsliga aspekter, vilket främst gäller för program riktade mot anställda/styrelsemedlemmar. En annan skillnad är överlåtbarheten. En avtalsbaserad personaloption kan inte överlåtas till skillnad från teckningsoptionen som är ett överlåtbart värdepapper. Detta behöver hanteras i ett optionsavtal eftersom man normalt inte vill att teckningsoptionerna förvärvas av en tredje man.

 

Slutligen kan det nämnas att teckningsoptioner i vissa avseende erbjuder lite mer flexibilitet än kvalificerade personaloptioner som är reglerade i lag när det gäller t ex intjänandetid (minimum 3 år). Man har större frihet att utforma villkoren för teckningsoptionerna.

 

Viktigt att tänka på

I samband med att ni konstruerar ett teckningsoptionsprogram är det viktigt att ni utformar det på ett formaliamässigt korrekt sätt så att det kan registreras hos Bolagsverket samt att ni tar fram ett optionsavtal som hanterar aspekter som överlåtbarhet (förköpsrätt) och rätt till återköp vid förtida upphörande av uppdrag, avtalsbrott m m.

 

Den skattemässiga situationen är förstås viktig att utreda. Som vi förstår din fråga så är konsulterna lokaliserade utomlands. Det kan innebära att det finns lokal skattelagstiftning att ta hänsyn till. Är det fråga om ”äkta” konsulter bör den risken vara av mindre betydelse.

 

Sammantaget 

När det gäller optionsprogram till anställda är KPO:er oftast den bästa modellen av skattemässiga skäl. För konsulter kan teckningsoptioner vara ett alternativ som kan ge en motsvarande effekt. Frågan om konsulternas status som ”äkta” konsulter samt om aktieägarna är beredda att stödja programmet med vederlagsfria teckningsoptioner behöver klarläggas.


Behöver ni hjälp med detta är ni är varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare frågor eller boka någon av våra tjänster.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Incitamentsprogram på gång? Läs vårt whitepaper om teckningsoptioner och personaloptioner först.

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan