Fråga: När måste man skriva in nya aktieägare i aktieboken?
Hej Legalbuddy, Jag har förstått att alla nya aktieägare ska skrivas in i aktieboken. Men hur snabbt måste anteckningen i aktieboken göras?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga.


När en aktieägare visar upp ett aktiebrev eller på annat sätt styrker sitt förvärv av aktier, ska styrelsen (eller den som styrelsen har bemyndigat) genast föra in den nya aktieägaren i aktieboken. Att vara inskriven innebär att aktieägaren får utöva dem rättigheter som tillkommer aktieägare enligt aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser. Alla inskrivningar ska vara märkta med datum om tidpunkten för inskrivningen inte framgår av något annat tillgängligt material.


Det saknas vägledning i både förarbeten och praxis vad gäller hur “genast” ska tolkas och vad det innebär. Däremot är en rimlig tolkning av rekvisitet att införandet ska ske så snart som det praktiskt är möjligt. 

 

Sammantaget

Styrelsen (eller den som styrelsen har bemyndigat) ska genast föra in aktieägare i aktieboken. Styrelsen bör därför agera så fort som praktiskt möjligt. Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan