Fråga: Tolkning av avtalsklausul
Hej! Jag har en avtal med en bemanningsföretag som hyr ut eventpersonal. Jag har hyrt in 2 personer som ska hjälpa till och förbereda och ställa ordning inför en marknad som jag ska anordna. Det finns en mening i kontraktet som vi både parter har lite olika tolkning på. Jag vill bara stämma av om vad ni anser vara den mest lämpliga tolkningen beroende på situationen. Har är texten som är tagen från avtalet: ”Om marknaden skulle stängas pga att för få utställare anmäler sig, så är det utom XX kontroll och XX behöver fakturera 100% om inte XX får veta detta 2 veckor i förväg. Med två veckors framförhållning kan vi hålla nere priset till 500 SEK rekryteringsavgift för att vi ska kunna försöka boka vår personal på andra jobb.” Min fråga är ; Utifrån den text ovan hur skulle man ta ställning till en avbokning som anmälas skriftlig väl innan den 2 veckors perioden. Om en avbokning sker 1-3 månader innan, finns det en skyldighet från min sida att betala rekryteringsavgiften?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för hur man får tolka avtalet och hur du kan gå vidare i din situation. 


Tolka en avtalsklausul

För att avgöra hur ett avtal ska bedömas får man se till allmänna avtalsrättsliga principer. Det kan inledningsvis konstateras att det oftast krävs att man ser till hela avtalet för att avgöra hur en enskild mening eller klausul ska tolkas inom ramen för det som är överenskommet. Det är alltså inte möjligt att göra en korrekt bedömning av hur klausulen ska tolkas utan att se avtalet i sin helhet; anledningen är att man ofta behöver förstå kontexten i vilken klausulen är formulerad. Av vad som går att utläsa ur det avtal som ni har ingått så blir utfallet av en avbokning att en rekryteringsavgift utgår, förutsatt att det har gjorts minst två veckor i förväg. Det står inte reglerat någon tid där en avgift inte ska utgå. Om ni anser att det inte är rimligt att betala rekryteringsavgiften på grund av att ni avbokar så långt i förtid får man angripa skäligheten av den enskilda klausulen som återigen får bedömas genom att studera avtalet i sin helhet. Det går därför inte att ge något rakt svar på din frågeställning. En sådan skälighetsprövning bedöms däremot ofta restriktivt, särskilt om avtalet har ingåtts mellan två företag.


Om du vill ha hjälp med att tolka avtalet och få råd vid en eventuell tvist så kan ni använda er av vår tjänst avtalstolkning, vilket du kan läsa mer om här

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan