Fråga: Under vilka förutsättningar får man neka returer från konsumenter?
I vilka fall kan man neka returrätt? Vi säljer specialtillverkade kläder i begränsad upplaga online. Det betyder att kläderna finns endast att köpa under en tidsbegränsad period. Och begränsat lager. Vi trycker även kundens unika köpnummer i nacken (är du köpare #45 står det i nacken). Problemet är när kunden köper en begränsad vara, beslutar sig för att inte hämta ut produkten, och den skickas tillbaka till vårt lager. Och då produkten/kollektionen slutsåld pga inga mer i lager eller att försäljningsperioden är slut. Har vi rätt att neka kundens retur?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att ni vänder er till Legalbuddy med er fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler ni måste förhålla er till och under vilka förutsättningar ni har rätt att neka returer.


Konsumentköplagen och distansavtalslagen

Som ni beskriver er verksamhet låter det som att ni säljer kläder till konsumenter och inte till företag. Om ni säljer varor online till konsumenter måste ni beakta vissa bestämmelser i konsumentköplagen och distansavtalslagen. Konsumentköplagen föreskriver inte några skyldigheter för dig som företagare att erbjuda ångerrätt/returrätt till konsumenter. Detta är däremot under förutsättning att försäljningen sker i butik. Om försäljningen sker online tillämpas distansavtalslagen som innehåller tvingande regler om ångerrätt. Av 2 kap. 10 § distansavtalslagen framgår att konsumenter har rätt att frånträda avtal ingångna på distans inom fjorton dagar från den dag konsumenten får varan i sin besittning. Regeln har däremot ett flertal undantag.


Undantag till ångerrätt enligt distansavtalslagen

Enligt 2 kap. 11 § distansavtalslagen gäller inte ångerrätten bland annat vid avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Av förarbeten till lagen framgår att det ska vara fråga om varor som näringsidkaren normalt sett inte har i sitt sortiment. Bland annat nämns kläder med konsumentens namn eller andra personliga tryck. Undantaget motiveras av att man som företagare annars typiskt sett hade haft svårt att sälja vidare varorna på nytt efter det att en konsument utövat sin ångerrätt.


En vara ska anses ha tillverkats enligt konsumentens anvisningar när tillverkningen sker på grund av konsumentens individuella val eller beslut. Motsatsvis är en vara inte tillverkad enligt konsumentens anvisningar när den är tillverkad på förhand (jfr. artikel 2.4 konsumenträttighetsdirektivet). Enbart den omständigheten att ni säljer en limiterad upplaga innebär inte att den har blivit individualiserad på sådant sett som avses i paragrafen. Troligen är inte heller ett unikt köpnummer tillräckligt för att varan kan anses ha fått en tydlig personlig prägel.


Kunder som inte hämtar ut beställda varor

En kund som inte längre vill ha en beställd produkt måste göra gällande sin ångerrätt för att köpet ska återgå. Enligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen görs ångerrätten gällande genom att konsumenten lämnar eller sänder ett tydligt meddelande om detta. En kund som endast väljer att inte hämta ut paketet kan således inte anses ha gjort gällande sin ångerrätt.


I er situation

I er situation har kunden sannolikt rätt att utöva sin ångerrätt i enlighet med huvudregeln som följer av distansavtalslagen. Kunder som inte hämtar ut ett paket har emellertid inte gjort gällande sin ångerrätt på korrekt sätt. Det står däremot er fritt att ha en mer generös returpolicy och betrakta icke-uthämtade paket som att kunden gjort gällande sin ångerrätt.


Allmänna villkor förhindrar missförstånd

För att säkerställa att ni uppfyller rådande informationskrav samt för att undvika missförstånd med konsumenter bör ni utforma tydliga allmänna villkor som framförs i samband med att kunder köper kläder från er hemsida. Välformulerade allmänna villkor fungerar även som ett juridiskt skydd för er som säljare samtidigt som det skapar förtroende hos kunderna.


Hoppas detta besvarade er fråga. Om ni är i behov av att utforma era allmänna villkor så att de är förenliga med gällande lagkrav kan ni boka in ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan