Fråga: Upphör personaloptioner att gälla om bolaget köps upp?
Vi funderar på att ge ut kvalificerade personaloptioner till ett antal medarbetare. Samtidigt har en större konkurrent visat intresse av att köpa upp oss. Även om ingen process är igång i dagsläget undrar vi om personaloptionerna kan upphöra att gälla om vi skulle bli uppköpta i framtiden. Vad gäller?
Legalbuddy svarar

Hej

Din fråga gäller kvalificerade personaloptioner (KPOer) och vad som händer vi ett uppköp. KPOer är avtalsbaserade optioner. Avtalet gäller mellan bolaget/arbetsgivaren och den anställde. Att bolaget köps upp under den s k intjänandeperioden påverkar inte självklart optionsavtalet. Utgångspunkten är att optionsavtalet fortsätter att gälla och är fortsatt bindande för bolaget.


Vid ett eventuellt uppköp av bolaget bör ni som säljare se till att den nya köparen förpliktar sig att uppfylla optionsprogrammet eller att lösa ut programmet i förtid och kompensera de anställda

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Kommentarer

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd för start-ups och entreprenörer.

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan