Fråga: Uppsägning av konsultavtal - hur gör man?
Hej, vi har ett konsultavtal i gång med en konsult. Konsultavtalet reglerar ett vanligt konsultförfarande, vi köper in tjänster av en person i egenskap av konsult. Jag har tre frågor om avtalet: 1. Kan vem som helst hos oss säga upp avtalet eller måste VD göra det? Kan en styrelseledamot som representant för firman göra det själv? Det finns ingen särskild punkt som reglerar detta i avtalet. 2. Konsultavtalet löper tillsvidare med en månads uppsägningstid. Är en månad automatiskt 30 dagar eller är det automatiskt en kalendermånad? Dvs om avtalet sägs upp t.ex. 15e juni, när är avtalets sista dag? 14e juli eller 31 juli? 3. Konsulten som vi anlitat är en fysisk person som använder sig av ett externt konsultbolag. Är det nödvändigt att vi meddelar både konsulten och bolaget som den är anställd hos? Om vi meddelar enbart konsulten, anses det räcka? Ser fram emot era svar!
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till oss på LegalBuddy med era frågor!


Konsultavtal kan utformas på många olika sätt. Detta mot bakgrund av den stora bredden och variationen i olika konsultuppdrag. Vidare saknas det i Sverige särskild lagstiftning gällande konsulter.


När det gäller frågan om att säga upp ett konsultavtal får man titta på dels frågan om att internt fatta beslut om att säga upp avtalet, dels frågan om att faktiskt kontakta motparten och formellt säga upp avtalet. Enligt lag är det som huvudregel styrelsen som ansvarar för bolagets angelägenheter och som också företräder bolaget externt och har rätt att teckna dess firma. Om man har utsett en VD är det VD som enligt lag ska sköta bolagets löpande förvaltning (den dagliga verksamheten). VD har då även rätt att teckna bolagets firma när det gäller frågor inom ramen för den löpande förvaltningen. Förutom firmateckningsrätten för styrelsen i dess helhet och för en eventuell VD kan styrelsen, ofta av praktiska skäl, besluta att firman kan tecknas även på andra sätt. Till exempel är det vanligt att styrelsen ger två av styrelseledamöterna rätt att gemensamt teckna bolagets firma. Man kan också ge andra personer (utöver styrelseledamöterna) firmateckningsrätt (s k externa firmatecknare). Firmateckningsrätten ska anmälas till Bolagsverket och framgår av ett aktuellt registreringsbevis för bolaget.


En uppsägning av konsultavtalet bör alltså grundas i ett internt beslut av antingen VD (om konsultavtalet kan anses ligga inom ramen för bolagets löpande förvaltning) eller styrelsen (t ex om avtalet av någon anledning är av särskild vikt eller betydelse för bolaget). Själva uppsägningen bör därefter göras av antingen VD eller andra särskilda firmatecknare, helst skriftligen och med tydlig hänvisning till vilket avtal som sägs upp och till vilket datum det sägs upp.


En månads uppsägningstid bör förstås som samma datum nästkommande månad. Det innebär att om ett avtal sägs upp den 15 juni så upphör avtalet att gälla den 15 juli. Utan att det uttryckligen står något om det i avtalet bör man inte tolka in att det ska ha löpt en hel kalendermånad innan avtalet upphör att gälla. Som jag skrev ovan är det lämpligt att vara tydlig med till vilket datum man anser att avtalet ska upphöra att gälla i samband med att man skickar uppsägningen.


För att säga upp avtalet behöver uppsägningen framställas till den andra avtalsparten i formell mening. Om ni har ingått avtalet med konsulten som fysisk person räcker det att ni skickar uppsägningen till personen i fråga. Om istället avtalsmotparten är ett bolag behöver ni skriva i själva uppsägningen att den riktas till bolaget (som juridisk person). Rent praktiskt skickar ni den sedan till en företrädare för bolaget, t ex dess VD eller en styrelseledamot (vilket i många fall är just konsulten). Om ni inte känner till vilka som formellt är företrädare för bolaget kan ni kontakta Bolagsverket om detta.


Jag hoppas dessa svar gav vägledning. Ni är välkomna att ställa ytterligare frågor eller ta hjälp av vårt konsultavtalspaket för vidare juridisk rådgivning.

Ska du anlita en konsult? Vad är viktigt att tänka på? Ladda ner vår checklista så får du koll!

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan