Fråga: Vad är en capitalization table?
En potentiell investerare har frågat om vi har en capitalization table. På vilket sätt skiljer det sig från en aktiebok och i vilka sammanhang används det?
Legalbuddy svarar

En capitalization table är en sammanställning över bolagets alla värdepapper (aktier, teckningsoptioner etc.), vem som äger värdepapperna samt storleken på respektive ägares innehav i bolaget. 


Capitalization table ger en tydlig överblick av det procentuella ägandet i bolaget. På så vis kan aktieägare och investerare enkelt förutspå olika konsekvenser av investeringsrundor. Befintliga aktieägare kan se hur deras innehav kommer att spädas ut (förutsatt att de inte deltar i investeringsrundan) och investerare får en uppfattning om hur stor del av bolaget denne kommer inneha efter sin investering. 


I investeringsprocesser är capitalization table därför ett av de viktigaste dokumenten. Eftersom eventuella optioner, konvertibellån och andra finansiella instrument kan ha en utspädande effekt på aktieinnehav bör en capitalization table innehålla en uträkning av respektive aktieägares innehav både på fullt-utspädd basis och icke-utspädd basis.


Den huvudsakliga skillnaden mellan en capitalization table och en aktiebok är att aktieboken listar alla aktieposters historisk, dvs. vilka tidigare aktieöverlåtelser som har gjorts i bolaget. Till skillnad från aktieboken är capitalization table inte offentlig och kan därför innehålla känslig information såsom värdering och långsiktiga planer. 

Att sälja bolag kräver förberedelser. Vår checklista gör det lite enklare att planera för din kanske viktigaste affär.

Går du i exit-tankar? Läs vårt whitepaper om hur du förbereder ditt företag inför försäljningen.

AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan