Fråga: Vad är ett Letter of Intent?
Vad är ett Letter of Intent (LOI)?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad ett LOI är och när de används.


Ett letter of intent (LOI) är en avsiktsförklaring som används tidigt i en avtalsförhandling för att visa motparten att man är intresserad av att ingå ett framtida avtal. Vanligtvis används LOI främst vid stora och omfattande affärer, t.ex. vid företagsförvärv. Fastän avtalet som huvudregel inte är bindande kan det i vissa delar innehålla bindande bestämmelser om exempelvis sekretess. Det är möjligt att utforma avsiktsförklaringen på lite olika sätt. I de flesta fall lämnas ett LOI för att visa att man åtar sig att verka för att träffa ett framtida avtal där båda avtalsparters intressen tillgodoses; däremot kan det även lämnas för att tillförsäkra motparten att känslig information inte lämnas vidare till tredje part. Om en part därefter handlar i ond tro eller på annat sätt uppträder illojalt så kan skadeståndsanspråk i vissa fall aktualiseras.


Vi har tagit fram en avtalsmall som ger dig möjlighet att upprätta ett skräddarsytt LOI för dig och ditt företag. Avtalsmallarna finns på såväl engelska som svenska i Legalbuddy plus.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy.

Skriv en avsiktsförklaring som reglerar förhandlingar om att nå ett definitivt avtal.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan