Fråga: Vad är förhållandet mellan riskkapitalister, affärsänglar och startups?
Jag hör ofta om riskkapitalister och affärsänglar i samband med finansiering av startups. Vad menas med det egentligen?
Legalbuddy svarar

Startup-bolag som har ambitioner att växa snabbt och behöver extern finansiering från starten vänder sig ofta till riskkapitalister och affärsänglar. Riskkapitalister tar större risker när de gör investeringar med en förhoppning om att i gengäld få stor avkastning på investeringen inom några år. Riskkapitalister vill i normala fall ha inflytande över startup-bolaget genom aktieinnehav. Som ägare till en startup måste man därför vara villig att släppa en del av kontrollen och överlämna till den riskkapitalist som investerar. Det sker normalt genom s k protective clauses i aktieägaravtalet, t ex vetorätt mot vissa beslut samt regler som minskar risker för utspädning (anti-dilution) och ökar möjligheten för att få tillbaka sina pengar om bolaget inte lyckas (liquidation preference). Riskkapitalister letar efter startup-bolag med potential till snabb tillväxt och stor vinst. Att affärsidén är skalbar brukar vara en av de viktigaste kriterierna. Riskkapitalistens målsättning är att efter några år sälja sina aktier (göra en exit) och få en hög avkastning på det investerade beloppet. 


Affärsänglar är privatpersoner med stort eget kapital som är beredda att investera i startup-bolag och stötta bolaget genom sin kunskap och kontaktnät. Affärsänglar kan vilja vara aktiva i startup-bolagets uppbyggnad i syfte att öka chanserna till avkastning på deras investering. Affärsänglar satsar generellt lite lägre belopp och ses ofta som ett komplement till riskkapitalister. Att få in en affärsängel som tidigare investerat i framgångsrika startup-bolag väger ofta tungt och medför att fler vågar investera.


Det är vanligt att startup-bolag söker finansiering från riskkapitalister och affärsänglar. För att riskkapitalister och affärsänglar ska investera i en startup krävs förutom en bra affärsidé en riktigt genomarbetad affärsplan, en budget och ett trovärdigt team. Som grundare till en startup behöver man även kunna sälja in sig själv och sina visioner, eftersom det ofta är grundarna av bolaget som investeraren vill satsa på. Det är viktigt att kunna visa hur startup-bolaget med hjälp av investeringen kommer att växa snabbt och tjäna mycket pengar. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Att sälja bolag kräver förberedelser. Vår checklista gör det lite enklare att planera för din kanske viktigaste affär.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan