Fråga: Kvalificerade personaloptioner
Vad är kvalificerade personaloptioner? Vad är fördelarna med KPO?
Legalbuddy svarar

Incitamentsprogram är en bra morot för att locka till sig anställda eller få anställda att stanna kvar i ett bolag. Genom optionsprogram får anställda en möjlighet att växa med bolaget och på sikt bli ägare. Att ge ut optioner är särskilt attraktivt för startup-bolag som saknar möjlighet att betala en marknadsmässig lön, men används också av etablerade bolag för att motivera till fortsatt affärsutveckling. 


Det finns olika typer av incitamentsprogram; kvalificerade personaloptioner (KPO), teckningsoptioner och aktier med vesting. Om man uppfyller kraven för att ge ut KPO:er så är det i de flesta fall det bästa alternativet för start-ups och mindre bolag. Ta vårt självtest för att ta reda på om ditt företag kan ge ut KPO:er.


Kortfattat har KPO:er de lägsta administrativa och skattemässiga kostnaderna samt innebär lägst risk för de anställda. Det är enkelt att få ett KPO-program på plats. Det räcker i allmänhet med ett styrelsebeslut och ett optionsavtal. Ofta kan det dock vara på sin plats att ta in ett godkännande från aktieägarna.   


Förenklat kan KPO:er förklaras som ett avtalsmässigt löfte från bolaget att ge ut befintliga eller nya aktier (genom nyemission) till en i förväg fastställd kurs (lösenpris) till anställda eller styrelseledamöter. Detta regleras i optionsavtalet som bolaget ingår med den anställde.  


Det som särskiljer KPO:er är att de, till skillnad från teckningsoptioner, kan ges kostnadsfritt utan skattekonsekvens. Dessutom är KPO:er villkorade av att innehavaren är fortsatt anställd i bolaget under en angiven intjänandetid (minst 3 år). Om personen slutar arbeta i bolaget innan intjänandetiden löpt ut så är optionen förfallen. Den kopplingen kan man inte ha för teckningsoptioner. 


KPO:er är mest förmånligt ur skattesynpunkt. Reglerna är en skattelättnad riktade mot företag med max 150 anställda. Förenklat gäller att företag kan ge bort KPO:er till anställda utan någon skattekostnad för de anställda eller bolaget. Det är först när aktierna i bolaget säljs med eventuell reavinst som beskattning sker. Man behöver inte ha ett lösenpris som bygger på marknadsvärde utan kan erbjuda ett lågt pris, t ex aktiens kvotvärde.  


Sammanfattningsvis, fördelarna med kvalificerade personaloptioner är:  

  1. KPO:er är en effektiv och billig morot för att locka in ny kompetens eller knyta befintlig kompetens till bolaget i minst tre år. 
  2. KPO:er kan ges ut gratis och innebär därför noll risk för den som ska få optionerna. 
  3. KPO:er förmånsbeskattas inte - det är först när aktierna säljs som reavinstbeskattning sker. 
  4. KPO:er är enkelt att få på plats snabbt och utan formaliakrångel eller registrering hos Bolagsverket. 


Ta vårt självtest för att ta reda på om ditt företag kan ge ut kvalificerade personaloptioner. Om ditt företag inte uppfyller kraven för KPO så finns andra alternativ t.ex. teckningsoptioner och aktier med vesting. Boka ett gratis möte för att diskutera de olika alternativen med en jurist. Läs mer om de olika incitamentsprogram HÄR

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).


Få hjälp med ett optionsprogram till fast pris


Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan