Fråga: Erbjuda KPO:er till kvotvärde eller marknadsvärde när optionerna ges ut vederlagsfritt?
Som jag förstått det kan vi ge ut kvalificerade personaloptioner utan att den anställde behöver betala för dessa. Vad spelar teckningskursen för roll om kvalificerade personaloptioner ges ut utan vederlag? Vad blir skillnaden om teckningskursen sätts till kvotvärdet eller marknadsvärdet? Är det skattemässigt bättre med högre teckningskurs?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga, nedan kommer en redogörelse för vissa skatterättsliga aspekter som kan vara bra att känna till.  


Det är möjligt att erbjuda kvalificerade personaloptioner till anställda vederlagsfritt. Att kvalificerade personaloptioner (KPO:er) ges ut utan vederlag innebär att de anställda inte behöver betala något för att få optionerna. Istället betalar den anställde först vid inlösen av optionerna; teckningskursen blir då det pris per aktie som optionen ger den anställde rätt att teckna aktier till vid inlösen.


För skattemässiga överväganden hänvisar vi till rådgivning i det enskilda fallet och det följande ska inte ses som skatterådgivning. Generellt kan det däremot konstateras att vinstskatten påverkas av det pris som sätts för KPO:erna. Om priset är lägre så blir det ett högre belopp att betala i skatt. Minsta möjliga teckningskurs för en KPO är kvotvärdet. Att priset är lägre är en fördel för den anställde som inte behöver ta någon större risk och lägga ut mycket pengar för att efter intjänandetiden (typiskt sett 3 år) kunna bli aktieägare i bolaget. Konsekvensen blir däremot att den anställde får högre vinst och, i och med detta, får betala mer kronor i skatt. I regel kan nettot dock ses som positivt. Beskattningen sker enligt reglerna först när den anställde väljer att sälja de genom optionerna förvärvade aktierna. Bra att notera är att reglerna om fåmansföretag (s.k. 3:12-reglerna) sannolikt kommer att avgöra vilket inkomstslag den anställde kommer att beskattas i och vilken skattesats som kommer att gälla.


Hoppas denna redogörelse kan ge lite klarhet i vad som är bra att tänka på vid utformande av ett incitamentsprogram. Behöver ni hjälp eller har några frågor så är du välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett kostnadsfritt coachingmöte. Om ni vill veta om ditt företag omfattas av de förmånliga reglerna för kvalificerade personaloptioner så kan ni även ta vårt självtest här.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan