Fråga: Vad är skillnaden mellan styrelse och advisory board?
Hej LegalBuddy, vi funderar på om vi ska utöka styrelsen eller sätta upp en advisory board. Vad är egentligen skillnaden och vad föreslår ni att man ska göra?
Legalbuddy svarar

Hej

Att ha en advisory board kan vara en god idé för att knyta till sig bra personer till företaget. En advisory board är något som är oreglerat i lag. Närmast kan man jämföra det med en uppdragstagare eller konsult rent juridiskt. En styrelseledamots uppgifter är däremot reglerade enligt lag. Det är styrelsen som fattar beslut om bolagets verksamhet, tillsätter och avsätter VD m m. Samtidigt som styrelsen har makt har den också ett ansvar, som kan vara särskilt riskabelt i ett finansiellt svagt bolag, eftersom styrelseledamöterna är utsatta för ekonomisk exponering t ex om bolaget förbrukar sitt aktiekapital eller hamnar på obestånd. Att vara styrelseledamot kan också vara betungande när det är fråga om att hantera ett bolag i kris. Detta gör att det kan vara svårt att få personer att ställa upp styrelseledamöter. En väg kan då vara att ha en mindre styrelse kompletterat med en advisory board med personer som kan ge råd men även bidra med sitt nätverk. Ofta får man erbjuda någon form av ersättning till en advisory board, i pengar eller aktier i bolaget. Ersättningsnivå är dock betydligt lägre än för en styrelseledamot.


Hoppas detta ger vägledning!

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Missa inte detta när du startar upp verksamheten.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan