Fråga: Vad betyder earn-out?
Vad betyder earn-out period i avtalssammanhang och när använder man en sådan klausul?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som menas med en earn-out period och när det kan vara relevant att använda en sådan avtalsklausul.


En earn-out period är ett avtalsvillkor som främst blir aktuellt vid företagsförvärv. Earn-out villkoret kan upprättas på flera olika sätt. En variant är att säljaren av företaget får ytterligare betalning om bolaget uppnår vissa särskilt uppsatta mål, exempelvis uppnår viss försäljning eller visst vinstresultat. En annan variant på earn-out villkor är att köparen endast betalar en del av köpeskillingen vid transaktionen och att resterande del betalas ut om vissa mål uppfylls. Vidare kan den senare betalningen vara på förhand fastställt till ett visst belopp eller ett rörligt belopp som påverkas av huruvida målen har uppnåtts eller inte. Earn-out villkor kan användas när bolaget är svårt att värdera eller då parterna har olika uppfattning om hur mycket företaget är värt. Genom att ha ett sådant upplägg sprids risken mellan köpare och säljare.


Sammanfattningsvis ska earn-out villkor förstås som prisjusteringsvillkor som används vid förvärv av bolag. Hoppas detta besvarade din fråga. Behöver du juridisk rådgivning så är du varmt välkommen att boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan