Fråga: Vad gäller arbetsrättsligt vid företagsförvärv och fusion?
Vi är en liten koncern som funderar på att förvärva ett bolag till. Vi tänker sedan låta fusionera det nya bolaget till vårt nuvarande moderbolag. Vad ska man tänka på rörande de anställda i bolaget vi förvärvar?
Legalbuddy svarar
Andreas  Tocklin

Om det är fråga om ett aktieförvärv är det inte fråga en verksamhetsövergång som regleras i LAS och MBL. Det innebär att det inte sker något byte av arbetsgivare. Bolaget ni förvärvar kommer även fortsättningsvis att vara arbetsgivare för de anställda i det bolaget. Är bolaget bärare av kollektivavtal kommer det att leva vidare precis som tidigare, men enbart omfatta bolaget ni förvärvat.


Blir det däremot fråga om en fusion utgör det typiskt sett en s.k. verksamhetsövergång som omfattas av 6 b § i lagen om anställningsskydd och 28 § MBL. Det innebär att de anställda byter arbetsgivare och istället blir anställda i ert moderbolag. Ni ärver då de rättigheter och skyldigheter såsom anställningsavtal och anställningsförhållanden som gällde för det tidigare bolaget. Verksamhetsövergången innebär bland annat att det råder förbud mot uppsägning pga arbetsbrist enbart pga fusionen i sig. De anställda kommer även ha viss anställningstid som troligen måste tas i beaktande om det ändå måste ske arbetsbristuppsägningar liksom företrädesrätt till återanställning. Om bolaget ni förvärvar är bärare av kollektivavtal kommer det att smitta även moderbolaget och de anställda där.

Vare sig det är fråga om ett aktieförvärv eller en verksamhetsövergång bör man göra en noggrann undersökning av anställningsförhållandena i det bolaget man avser att förvärva.

Viktigt att följa reglerna när man säger upp på grund av arbetsbrist. Kolla vår checklista innan du fattar beslut.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan