Fråga: Vad gäller för mig som konsult om jag ska starta eget bolag i samma bransch?
Jag ska starta aktiebolag och bli egenkonsult i samma bransch som jag jobbar i idag. Arbetar på ett konsultbolag och varit uthyrd till flera kunder under denna tid. Det finns ingen konkurrensklausul i mitt avtal idag. Enligt lojalitetsprincipen får jag inte ta ett uppdrag direkt/via annat konsultbolag med min nuvarande arbetsgivares kunder som jag uppfattar det. Kan jag under min anställning/uppsägningstid vara i kontakt med andra konsultbolag för att se om de är intresserade av att anlita mig som underkonsult framöver (för andra kunder än de som min nuvarande arbetsgivare arbetar med) eller strider även det mot lojalitetsprincipen? Min nästa fråga är, gäller lojalitetsprincipen även underkonsulter? Dvs om jag arbetar som underkonsult på ett konsultbolag och det uppdraget tar slut, får jag då ta ett nytt uppdrag för ett av konsultbolagets kunder (direkt eller via annat konsultbolag) - förutsatt att ingen konkurrensklausul finns? Att jag som underkonsult inte kan sluta avtal med kunden jag precis haft ett uppdrag hos kan jag förstå (vanligt med ’wash-out period’) men gäller det konsultbolagets alla kunder? Som underkonsult kommer jag inte ha tillgång till konsultbolagets kundlista och kommer inte att känna till alla kunder de samarbetar med. Det går lätt att hitta kontaktuppgifter till potentiella kunder genom att söka på nätet/LinkedIn. Branschen är relativt liten och konsultbolagen jobbar ofta med samma kunder. Risken är därför stor att konsultbolaget där man är underkonsult jobbar/har jobbat med en ny potentiell kund, vare sig man vet om det eller inte. Detta gäller en handläggartjänst och ingen högre befattning/chefsposition.
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på LegalBuddy!


Som du tar upp i frågan gäller lojalitetsplikten i ett anställningsförhållande även om det inte regleras uttryckligen i anställningsavtalet. Generellt sett har man ett större krav på lojalitet ju högre och mer kvalificerad ställning man har i företaget. Lojalitetsplikten gäller under hela anställningen inklusive uppsägningstiden och om det saknas en konkurrensklausul i avtalet kan arbetsgivaren inte rättsligt påverka det som arbetstagaren utför efter anställningstiden löpt ut.


Lojalitetsplikten gäller inte för underkonsulter som driver eget bolag. För dessa är det enbart avtalet som avgör vad man inte får göra när det gäller aktiviteter som kan vara konkurrerande. Det är dock inte ovanligt att det finns en del konkurrensbegränsande klausuler i avtalet mellan konsultbolag och underkonsult. Ibland finns det även villkor i avtalet mellan konsultbolaget och slutkunden som anger att slutkunden inte får erbjuda konsulterna anställning eller uppdrag direkt.


Det centrala i dina frågor är vad som räknas som otillåten konkurrens mot din nuvarande arbetsgivare. Att starta eget bolag eller acceptera anställning i ett konkurrande bolag är i regel tillåtet först efter anställningen. Det kan vara lockande att som konsult med en ambition att starta egen verksamhet lämna ett anbud på ett arbete till en potentiell kund. Det är särskilt problematiskt att ge ett anbud som bygger på kunskap om arbetsgivarens tekniska eller ekonomiska hemligheter. Att enbart röja information som kan klassas som företagshemlighet hos arbetsgivaren är också förbjudet. Kundlistor kan vara ett exempel på företagshemligheter som du inte har rätt att nyttja i din nya verksamhet.


Men att förbereda inför att starta eget eller byta arbetsgivare kan vara tillåtet om det inte märkbart påverkar arbetsgivaren. Att kontakta en mindre grupp potentiella uppdragsgivare med information om att man kommer finnas tillgänglig som konsult bör inte vara problematiskt om du är säker på att dessa inte är din arbetsgivares kunder eller potentiella kunder som din arbetsgivare förhandlar med. Problemet här kan vara att avgöra vilka kunder som är din arbetsgivares kunder. Det är arbetsgivaren som måste visa att det skett en ekonomisk skada till följd av den anställdes agerande som kännbart påverkat arbetsgivaren. Det finns ingen enskild faktor eller gräns att dra utan bedömningen görs utifrån helheten i det enskilda fallet, men ska du och din arbetsgivare verka i samma bransch och den är liten så är risken nog stor att det kan bli problem om du marknadsför dig och din verksamhet innan du lämnat din anställning. 

Det är dock vanligt att i slutet av sin anställning meddela kunder att man ska starta eget eller börja hos en viss konkurrent. Att endast meddela kunderna om detta, utan att försöka locka över eller göra marknadsföring av den nya verksamheten, bryter inte mot lojalitetsplikten.


Sammanfattningsvis krävs det en helhetsbedömning av flera faktorer för att avgöra om något är tillåtet eller inte. Att din bransch är liten och att konsultbolagen ofta jobbar med samma kunder talar för att det är naturligt att stöta på tidigare kunder, vilket är problematiskt så länge anställningen pågår. Samtidigt är det viktigt att se till att förberedelser som sker under anställningen, inklusive uppsägningstiden, inte utnyttjar någon företagshemlighet eller bryter mot lojalitetsplikten.  

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Ska du anlita en konsult? Vad är viktigt att tänka på? Ladda ner vår checklista så får du koll!

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan