Fråga: Vad gäller juridiskt för dropshipping?
Hej! Jag driver ett e-handelsbolag B2C och vi ska övergå till 100 % dropshipping istället för att ha eget lager. Vad får det för konsekvenser juridiskt? Blir det några skillnader mot kunderna och ansvar som gör att jag behöver ändra allmänna villkor mot kunder/leverantörer?
Legalbuddy svarar

Hej!


När du övergår till en dropshipping-modell innebär det att är produkter skickas direkt från leverantören till kunden och du inte längre själv behöver stå för fysisk lagring av varor. det uppstår därmed vissa juridiska skillnader och du kommer att betraktas som en handelskommissionär istället för en traditionell återförsäljare.


Den största skillnaden mellan en återförsäljare och en kommissionär är vem som egentligen äger varorna som ska säljas. I och med att kommissionären inte är ägare av varorna är det kommittenten som äger varorna tills att de har sålts. Fördelen för en kommissionär är att denne inte behöver köpa varorna innan de har sålts vidare. 


Det är viktigt att se över och eventuellt uppdatera dina avtal med leverantörer och kunder för att reflektera den nya affärsmodellen. Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att kontakta oss.


De huvudsakliga skillnader ur juridisk synpunkt som du behöver beakta är följande:


Ansvar vid förseningar och Skador

Det är fortfarande du som juridiskt ansvarar gentemot kunden för varor under transporten. Om varor skadas eller försvinner på vägen till kunden, är det du som e-handlare som kan behöva betala ersättning till kunden. För att kunna utkräva ansvar från dina leverantörer, som sköter lager och transport, för skador som drabbar kunden behöver du se till att det i leverantörsavtalet finns regleringar som säkerställer att de uppfyller sina åtaganden. Så långt det är möjligt behöver det finnas ett s.k. back-to-back förhållande där du hålls skadelös vid eventuella skador eller förseningar.


Databehandling och sekretess

Med en ny part i leveranskedjan måste du säkerställa att leverantörernas hantering av personuppgifter följer Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver sannolikt upprättas med din dropshipping leverantör eftersom denne kommer att behandla kundernas personuppgifter för att uppfylla sina åtaganden.


Skatter och moms

När du inte längre har ett eget lager och varorna skickas direkt från leverantören, kan det finnas skattemässiga konsekvenser beroende på var leverantören är baserad. Du behöver fortfarande se till att svensk moms inkluderas och redovisas korrekt.


Övriga delar att se över i dina allmänna villkor

Du behöver sannolikt göra justeringar i dina allmänna villkor där du upplyser om dropshippingupplägget samt ser över de delar som rör t.ex. leveranstider och returprocesser. Dessa kan variera beroende på var din dropshipping-leverantör är baserad.och varor kanske ska skickas och returneras till en annan plats än tidigare.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Vi hjälper dig att skapa terms of use för webben och privacy notice till fast pris.

Få hjälp att skapa professionella inköpsvillkor med hjälp av en erfaren affärsjurist

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan