Fråga: Vad gäller när en bolagsordning och aktieägaravtal strider mot varandra?
Tillsammans med ett antal delägare har jag ingått ett aktieägaravtal. Det bör tilläggas att aktieägaravtalet inte omfattar samtliga av bolagets ägare. Nu har det emellertid framkommit att en reglering i aktieägaravtalet strider mot bolagsordningen. Vad blir konsekvenserna av det?
Legalbuddy svarar

Hej

Vid upprättandet av aktieägaravtal finns det risk för att en fråga dubbelregleras. Det innebär att aktieägaravtalet innehåller bestämmelser som strider mot bolagsordningens bestämmelser. Först och främst ska det förtydligas att aktieägaravtalet och bolagsordningen är oberoende varandra. Bolagsordningen omfattar själva bolaget och alla aktieägare medan aktieägaravtalet endast binder vissa (eller alla) delägare i ett bolag. Ett aktieägaravtal kan alltså aldrig binda bolaget såsom juridisk person. Om en dubbelreglering medför att en bestämmelse i bolagsordningen och aktieägaravtalet strider mot varandra har bolagsordningen som regel företräde.


Partnerna i ett aktieägaravtal fortsätter däremot att vara civilrättsligt bundna av aktieägaravtalet och skyldiga att agera i enlighet med dess bestämmelser, oavsett om bestämmelserna är dubbelreglerade. För att undvika en sådan situation kan ni som parter i aktieägaravtalet gemensamt fatta beslut om att upphäva bestämmelser som strider mot bolagsordningen.

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan