Fråga: Hur ska styrelsen agera vid misstanke om förbrukat aktiekapital?
Hej Legalbuddy, Till följd av allvarliga brister i bolagets kapital har vi i styrelsen börjat misstänka att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vad har jag för ansvar som styrelseledamot och vilka alternativ har vi för att snabbt lösa situationen?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Vid misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är bolagets styrelse skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Om kontrollbalansräkningen utvisar att misstanken om att aktiekapitalet är förbrukat stämmer, ska styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. Kallelsetiden är mellan sex och två veckor innan stämman ska hållas och det är styrelsen som ansvarar för att stämman kallas på rätt sätt. Vid den extra bolagsstämman ska bolagets aktieägare fatta beslut om bolaget ska träda i likvidation eller om det är värt att kämpa för att verksamheten ska drivas vidare och därmed återställa aktiekapitalet. Eftersom processen med kontrollbalansräkning och bolagsstämma är tidskrävande så är det viktigt att ni i styrelsen agerar skyndsamt vid första misstanke om förbrukat aktiekapital. Ni kan exempelvis kalla till en extra bolagsstämma redan innan kontrollbalansräkningen är färdigställd och granskad av en revisor. Skulle det visa sig att aktiekapitalet är intakt så behöver bolagsstämman inte hållas.

 

Om den extra bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska likvideras utan att verksamheten ska fortsätta så har ni i styrelsen åtta månader på er att återställa det egna kapitalet. Det egna kapitalet kan återställas genom aktieägartillskott eller genom nyemission till en överkurs som motsvarar den förlust som behöver täckas. En annan lösning kan i vissa fall vara att bolaget sänker sitt aktiekapital. Det förutsätter att det registrerade aktiekapitalet är högre än det lägsta tillåtna och att det fria kapitalet efter sänkningen är minst lika stort som det nya registrerade aktiekapitalet. 

 

Senast åtta månader efter att den extra bolagsstämman hölls så ska styrelsen hålla en fortsatt bolagsstämma. Inför den fortsatta stämman ansvarar styrelsen för att upprätta en ny kontrollbalansräkning som revisor ska granska. Om bolaget har misslyckats med att återställa det egna kapitalet ska styrelsen ansöka om att likvidera bolaget.


Som styrelseledamot ansvarar man personligen och solidariskt för de skulder som uppkommer för bolaget tillföljd av att man underlåtit att agera. Därför är det viktigt att du och övriga styrelseledamöter följer reglerna och tidsramarna gällande upprättandet av kontrollbalansräkning, kallelse till bolagsstämma samt eventuell ansökan om likvidation.  


Hoppas svaret gav vägledning. Du är självklart välkommen att kontakta oss om du behöver mer råd och stöd.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan