Fråga: Vad gäller vid risk för konkurs och hur fungerar statliga lönegarantin?
Hej Legalbuddy, Grym tjänst ni har! Jag driver ett bolag inom resebranschen. På grund av Corona har vi hamnat i ett mycket dystert ekonomisk läge. Flera leverantörer och kunder till oss har ansökt om betalningsföreläggande, och ett par har gått vidare till utmätning på grund av att vi inte har likviditet att betala. Alla våra intäkter går nu till att betala löner för de anställda som krävs för att upprätthålla verksamheten. Vad händer om någon av fordringsägarna ansöker om konkurs? Om vi hamnar i konkurs,v ad händer med de anställda? kommer dem få lön från staten? Några har inte fått försenade löner. Stort tack för er hjälp!
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga. Situationen du beskriver delar du tyvärr med många företag just nu. När konkurs börjar bli aktuellt finns många regler att ta hänsyn till och det kan få stora konsekvenser om ni gör fel i detta läge. Nedan kommer några saker som jag hoppas hjälper er.


Upprätta kontrollbalansräkning

Inledningsvis är det viktigt att ni själva kollar upp om ni behöver upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika att styrelsen själva riskerar att bli personligt ansvarig för bolagets skulder. En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns anledning att anta att bolagets egna kapital (eller om det har företagits ett misslyckat utmätningsförsök) understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Denna ska granskas av revisorn.


Om kontrollbalansräkning inte upprättas i tid kan styrelsens ledamöter få ett solidariskt ansvar (solidariskt innebär att fordringsägaren kan kräva full betalt för sina skulder från vilken ledamot som helst) för de förpliktelser som uppkommer för bolaget från den tid när kontrollbalansräkningen borde ha upprättats.


Ansökan om konkurs från fordringsägare

Om det framkommer att ni är på obestånd under någon av era fordringsägares ansökningsförfaranden hos Kronofogden eller efter att utslag meddelats och eventuell utmätning misslyckats kan era fordringsägare ansöka om konkurs.


Ansökan om konkurs ska skickas in till den tingsrätt i området där ni har ert säte. Ansökan ska vidare innehålla uppgift om att gäldenären ska försättas i konkurs samt den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet grundar sig på. Ni har möjlighet att besvara konkursansökan innan tingsrätten fattar beslut eller kallar till en konkursförhandling där beslut fattas. Konkursförhandling ska hållas inom 14 dagar från ansökan. Om det finns särskilda skäl att anta att ni inte längre är insolvent, ska rätten inte pröva konkursansökan direkt utan avvakta förhandlingen. Betalar ni era skulder och kan visa det för rätten ska konkursförhandlingen ställas in och målet avskrivs. Det är i detta läge bråttom, hinner ni inte inkomma innan konkursbeslut fattas, vilket brukar gå fort, kan inte konkursen återkallas. Istället måste ni överklaga beslutet och fram tills att hovrätten fattat ett nytt beslut gäller konkursbeslutet, dvs ni är formellt försatta i konkurs.


Anställda och deras löner under konkurs

Lön kan betalas ut till de anställda trots att företaget inte har några pengar och försätts i konkurs. sker genom den statliga lönegarantifonden där Länsstyrelsen sköter utbetalningarna. Maximala beloppet man kan få härigenom är fyra basbelopp vilket motsvarar knappt 190 000 kr. Endast lön som intjänats upp till tre månader före konkursen betalas ut. Det är därför viktigt för de anställda att få information för att undvika att deras löner brinner inne.


Direkt efter beslut om konkurs kan de anställda erhålla lön från lönegarantifonden. Om ni släpar med löner kan det vara bra att veta att även de anställda kan ansöka om er konkurs utan att ansökan om betalningsföreläggande först lämnats in till kronofogden. Det krävs då att uppmaning till arbetsgivaren har skett och delgivits samt att ansökan om konkurs skett inom tre veckor därefter (se 8 och 9 §§ konkurslagen).


Slutsats

Om ni misstänker att ni håller på att hamna på obestånd, upprätta omedelbart en kontrollbalansräkning. Om konkursansökan lämnas in och ni har möjlighet att betala fordringar, agera snabbt för att undvika en konkurs – efter konkursbeslut kan konkursen inte upphävas utan ett överklagande. Kontrollera hur set ser ut med löneutbetalningar och eventuella krav från de anställda för att förutse om en konkursansökan kan komma från dem. Beakta att lönegarantin endast betalar ut ersättning för löner tre månader före konkursen – obetalda löner till de anställda för tiden dessförinnan blir oprioriterade fordringar i konkursen med små utsikter till utbetalning.


Hoppas ditt svaret var till hjälp och tveka inte att höra av er till oss om ni behöver ytterligare stöd.

Misstänker du att bolaget har kapitalbrist? Ladda ned vår checklista för att inte riskera att drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan