Fråga: Vad händer med befintliga avtal och fordringar när ens avtalspart går i konkurs?
Hej Legalbuddy, På grund av den rådande situationen oroar jag mig för att våra avtalspartners kan gå i konkurs. Om det sker, vad händer med våra befintliga avtal och fordringar mot dem?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Tyvärr finns risken att många företag framöver kan komma att påverkas av att en avtalspartner försätts i konkurs. Att ett företag försätts i konkurs innebär enkelt uttryckt att företagets skulder och tillgångar avvecklas genom en konkursförvaltare.


Befintliga avtal

När en avtalspart försätts i konkurs kan man i regel utgå ifrån att företaget inte kommer att fullgöra sin del av befintliga avtal. Att företaget inte fullgör sin del av avtalet medför typiskt sett en rätt att häva avtalet, vilket däremot sällan har några egentliga effekter. Företaget har dessutom ytterst begränsade möjligheter att agera utan inblandning av en konkursförvaltare. Man bör därför vara försiktig med att ingå nya förbindelser med tidigare kontaktpersoner hos avtalsparten eftersom sådana förbindelser med stor sannolikt inte binder företaget som försatts i konkurs. Endast om ett avtal är värdefullt för företaget kan konkursförvaltaren besluta om att företaget ska fullgöra avtalet. 


Obetalda fordringar

När det gäller obetalda fordringar gentemot en avtalspart som försatts i konkurs så har man i rollen som borgenär rätt till utdelning i konkursen. Det innebär däremot ingen garanti att få betalt för sin fordran. Anledningen är att företagets medel delas ut i en särskild ordning som följer av konkursrättsliga bestämmelser. Fordringar med förmånsrätt kallas prioriterade medan övriga fordringar kallas oprioriterade. Först efter att prioriterade fordringsägare har fått betalt delas resterande medel ut till de oprioriterade fordringsägarna. Tyvärr finns det sällan kvar tillräckliga medel för att täcka de oprioriterade fordringarna varför man inte kan räkna med att få sin oprioriterade fordran betald. Eftersom aktiebolag inte håller aktieägare personligt betalningsansvariga så går det inte heller att rikta krav gentemot dem om pengarna i företaget tar slut. 


Det enklaste sättet för att undvika ovanstående situation på är att begära förskottsbetalning i den mån det är möjligt. På så sätt riskerar man inte att utföra arbete som avtalsparten senare inte betalar för. Uppstår den olyckliga situationen att en avtalspart gentemot vilken man har en obetald fordran försatts i konkurs ska man alltid kontakta konkursförvaltaren för att säkerställa att denne har kännedom om fordrans existens. Man kan vända sig till den tingsrätt som man tror att företaget har lämnat in konkursansökan till för att ta reda på vem som utsetts till konkursförvaltare. 


Hoppas du fick svar på din fråga i annat fall är du välkommen att kontakta oss för vidare rådgivning,

Pernilla

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan