Fråga: Vad händer när kraven för kvalificerad personaloption inte uppfylls?
Förra året gav jag ut en kvalificerad personaloption till en anställd i mitt bolag. Nu har det tyvärr visat sig att han inte längre uppfyller kraven på arbetstid eftersom han jobbar mindre än 75 % i mitt bolag. Upphör optionen att gälla helt eller vad gäller?
Legalbuddy svarar

Konsekvensen av att den anställde inte uppfyller villkoren för en kvalificerad personaloption är att optionen skattemässigt behandlas som en vanlig personaloption. Om den anställde utnyttjar optionsrätten och köper aktier i bolaget så förmånsbeskattas hon på skillnaden mellan aktiepriset och marknadsvärdet såsom inkomst av tjänst, och du som arbetsgivare blir skyldig att betala arbetsgivaravgifter. I normala fall följer det av optionsavtalet att optionsrätten upphör att gälla om en anställd, eller bolaget, inte uppfyller kraven.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan