Fråga: Vad kan ett enkelt aktieägaravtal innehålla?
Jag ska starta ett företag tillsammans med tre tidigare kollegor. Vi kommer behålla våra arbeten och tanken är att vi endast ska driva företaget på fritiden och för nöjes skull (själva affärsidén bygger på en gemensam hobby). Vi står nu inför att upprätta ett aktieägaravtal men har inte tänkt oss något avancerat då vi inte planerar att varken sälja bolaget i framtiden eller tjäna några stora pengar. Vad finns det för grundläggande frågor vi bör tänka på?
Legalbuddy svarar

När du startar ett bolag tillsammans med en eller flera andra personer bör ni skriva ett aktieägaravtal (även kallat kompanjonsavtal). I ett aktieägaravtal kommer ni tillsammans överens om hur ni ska hantera situationer som uppstår mellan er delägare och hur ni ska driva bolaget tillsammans. Ett aktieägaravtal är inte en offentlig handling och behöver inte registreras någonstans utan fungerar som en trygghet för er delägare. Genom att tydligt fastställa vad som ska gälla i olika situationer minskar risken för onödiga tvister. Du och övriga delägare bestämmer själva vad som ska ingå i ert aktieägaravtal och hur det ska formuleras men det är vanligt att följande frågor regleras i ett relativt enkelt aktieägaravtal:


  • Era ansvar som delägare. Ska ni eller någon av er arbeta aktivt i verksamheten? Vilken lön och ersättning ska ni då få? Hur agerar ni om bolaget får dåligt med pengar? Ska ni ha krav på er att tillskjuta mer privat kapital och hur mycket? 
  • Hur ska ni delägare ta beslut i viktiga frågor? Ska någon ha mer inflytande än någon annan? I så fall vem och i vilka frågor? Ska vissa frågor avgöras med majoritetsbeslut eller kräva att alla är överens, dvs. enhällighet?
  • Vad gör ni om någon delägare vill sluta, sälja eller överlåta sina aktier bolaget?
  • Vad händer om någon avlider, blir långtidssjukskriven eller av annan anledning inte kan vara aktiv i verksamheten?
  • Hur ska företagets vinster eller förluster fördelas mellan er delägare?
  • Vad händer om någon av er bryter mot aktieägaravtalet?


Ladda gärna ned våran checklista för aktieägaravtal!

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan