Fråga: Vad kan man göra när konkurrent kopierat företagets bilder och produkttexter?
Hej! Ett företag har kopierat både våra produktbeskrivningar och tagit våra produktbilder och endast justerat smådetaljer innan de har publicerat dem på sin egen e-handelshemsida för sin egen motsvarande produktserie. Det rör sig om utemöbler och designföremål som vi själva har fotat samt texter som vi har skrivit och som vi använder på vår e-handelssida. Vad har vi för rättigheter och hur kan vi gå vidare för att sätta stopp för deras tilltag?
Legalbuddy svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Jag utgår ifrån att det inte är era produkter som konkurrenten säljer utan liknande egna eller tredjeparts produkter men att foton och produktbeskrivningar är kopierade eller liknande.


Upphovsrättsligt skydd

Huvudregeln är att er hemsida med bilder och texter för marknadsföring och information åtnjuter upphovsrätt enligt 1 kap 1 § upphovsrättslagen. Om produktbilderna är kopierade rakt av så utgör det ett upphovsrättsintrång. Genom publiceringen på konkurrentens hemsida har denne dels


Avseende produkttexterna behöver vissa kriterier vara uppfyllda för ett upphovsrättsintrång ska ha skett. Första kriteriet är att texterna måste ha verkshöjd och särskiljningsförmåga för att anses som ett litterärt verk enligt upphovsrättslagen. Det krävs att texterna har en viss grad av självständighet och originalitet. Det betyder att om texterna är generellt utformade och i huvudsak innehåller sakuppgifter och fakta kring produkterna är de inte upphovsrättsligt skyddade. Även om reklammaterial normalt sett inte uppnår särskiljningsförmåga utesluter inte det att era texter faktiskt är tillräckligt originella och självständiga för att uppnå verkshöjd och vara skyddade. Ju högre verkshöjd texterna har desto större är skyddsomfånget.


Andra kriteriet är att konkurrentens texter är identiska eller väldigt lika för att de ska göra intrång på era texter. Hur lika texterna behöver vara avgörs av hur stort skyddsomfång originaltexterna har - ju högre verkshöjd och originalitet desto större skyddsomfång. Ett begränsat skyddsomfång kring mer generella texter skyddar endast mot identiska kopior. För att säkert bedöma om upphovsrättsintrång föreligger behöver vi dock granska texterna närmare.


Konsekvenser av intrång

Har ett upphovsrättsligt intrång begåtts har ni rätt till ersättning och eventuellt skadestånd.För att skadestånd ska utgå krävs att konkurrenten agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Detta är relativt lågt ställda krav och det är inte sannolikt att texter och bilder hamnat på konkurrentens hemsida av ett förklarligt misstag är inte sannolikt. Ni kan därmed kräva


  1. Ett skäligt vederlag för utnyttjandet enligt 54 § 1 st. upphovsrättslagen. Vad vederlaget för ett skäligt utnyttjande är beror på olika faktorermen utgångslpunkten är vad som är rimligt belopp för att nyttja texter och bilder om ni frivilligt hade upplåtit dem. I denna bedömningen tas hänsyn till era kostnader och tid för att skapa bilder och texter. Härledning finns också i upphovsrättsorganisationers tariffer för att licensiera liknande bilder.
  2. Skadestånd för utebliven vinst, om ni kan visa att ni exempelvis fått lägre försäljning genom att vissa kunder gått till konkurrenten och handlat istället. Ni kan också få skadestånd för goodwillförlust och ideell skada. Vid bestämningen av skadestånd ska även tas hänsyn till ert intresse av att upphovsrättsintrång inte begås.


För att gå vidare i ert ärende kan ni börja med att skriva ett brev till konkurrenten, där ni redogör för era rättigheter, begär att intrånget ska upphöra genom att materialet plockas bort från hemsidan, samt begär ersättning. Boka ett kostnadsfritt möte med våra immaterialrättsexperter så hjälper vi er gärna vidare.


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Hur skyddar ni bolagets immateriella värden? Kolla vår checklista.

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan