Fråga: Vad menas med en Bring Down-klausul?
Vad betyder "Bring Down" i avtalssammanhang och när blir det aktuellt att använda sig av en sådan klausul?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som menas med en bring down-klausul och när en sådan används.


En bring down klausul kan användas i ett flertal typer av avtal: exempelvis i samband med ett företagsförvärv, köp av värdepapper eller köp av en kommersiell fastighet. En bring down klausul förpliktigar en avtalspart att återigen lämna de försäkringar och garantier som lämnades vid undertecknandet av avtalet. En sådan klausul utformas antingen så att villkoret kräver att uppgifterna som lämnats i alla väsentliga avseenden är korrekta (materiellt korrekt), eller genom att utfästelsen innebär att part står för väsentligt negativa förändringar. Villkoret syftar till att skapa trygghet för förvärvaren och göra det möjligt att dra sig ur affären om det uppstår något väsentligt missförhållande som inte stämmer överens med de uppgifter som har lämnats av säljaren.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. Om du är i behov av juridisk rådgivning kan du även boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan