Fråga: Vilka skulder omfattar styrelsens personliga betalningsansvar?
Hej LegalBuddy, Mitt bolag ska upprätta en kontrollbalansräkning eftersom aktiekapitalet sannolikt är förbrukat. Tyvärr har vi i styrelsen inte skött hanteringen av denna fråga på ett korrekt sätt och vi är nu oroliga för vilka skulder ett personligt ansvaret kan komma att omfatta till följd av att vi inte upprättat en kontrollbalansräkning i rätt tid. Tacksam för svar!
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


Styrelsemedlemmar i ett aktiebolag ansvarar normalt inte för bolagets skulder. Men ett personligt betalningsansvar kan uppkomma om skatter inte betalas i tid eller om bolaget inte gör en kontrollbalansräkning när det finns anledning att anta att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. 


Vid misstanke om att aktiekapitalet är förbrukat är styrelsen skyldig att som en första åtgärd omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Görs inte det får bolagets styrelseledamöter ett betalningsansvar för samtliga skulder som förfaller till betalning. Ansvaret gäller för skulder som uppstår efter att det funnits skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och en kontrollbalansräkning inte upprättats i tid.


Det personliga betalningsansvaret gäller även för skulder som uppstår från att styrelsen underlåter att sammankalla till en första kontrollstämma, eller underlåter att ansöka om konkurs eller likvidation om bolaget, efter den åtta månader långa fristen från den första kontrollstämman, inte lyckats återställa aktiekapitalet. Det personliga ansvaret gäller för styrelsen solidariskt och gäller under den tid som underlåtenheten pågår.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan