Fråga: Vad ska man tänka på vid licensiering av mönster-/designrättigheter?
Hej! Jag ritar mönster till en firma som trycker dem på olika produkter som ska säljas. Copyrighten är min och jag får provision på det som säljs. Vi ska skriva avtal. Vad är viktigt att vi har med i avtalet? Räcker det tex att vi skriver att copyrighten är min? Tacksam för hjälp och råd!
Legalbuddy svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Ett mönster-/designskydd är en immateriell tillgång vilken kan säljas eller licensieras ut. Det låter som att du vill licensera rätten att använda mönstret till kunden. Eftersom du vill skydda dessa rättigheter behöver ett licensavtal som reglerar vad kunden får och inte får göra med mönstret samt vilka övriga rättigheter och skyldigheter som finns i er avtalsrelation. I ett ”vanligt” försäljningsavtal finns generellt sätt t.ex. parternas överenskommelser om avtalstid, hur uppsägning ska gå till, pris och betalningsvillkor, eventuellt vite/skadestånd vid avtalsbrott, ansvarsbegräsning, tvistlösningsmekanism och lagval. Avtalsskrivningarna behöver vara tydliga och spegla parternas intentioner med avtalsrelationen. Vad gäller licensavtal finns det innehållsmässigt generellt några saker som, utöver ett ”vanligt” försäljningsavtal, behöver vara med för att säkerställa tillräckligt skydd för dig som innehavare av rättigheterna. 


Inledningsvis brukar man ha en skrivning om att licensgivaren innehar rättigheterna till den produkt (plus tillhörande material, t.ex. ansökningar om mönsterskydd, ritningar och annan dokumentation) som licensieras.  


Här är det viktigt med en tydlig definition av vad som utgör den licensierade produkten. I ditt fall låter det som att det endast är själva mönstret som ska licensieras (och till exempel inte tillhörande dokumentation, ritningar etc.), varför det är viktigt att definitionen av produkten är så specifik och snäv som möjligt. Det måste även regleras vad produkten får användas till och omfattningen av licensen, exempelvis vad gäller begränsning i tid, geografiskt, om licensen är exklusiv eller icke-exklusiv, får överlåtas till tredje part m.m.


Det är även viktigt att reglera vad som händer om ett eventuellt avtalsbrott skulle inträffa. Om kunden till exempel inte betalar i enlighet med avtalet – vad ska ske då? Vanligt är att ha bestämmelse om att licensen och därmed deras rätt att använda mönstret upphör med omedelbar verkan. Här bör man dock se till att ha en skrivning om att deras skyldighet att betala kvarstår.


Det finns alltså en del saker du bör tänka på när du licensierar ditt mönster. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med att ta fram ett avtal som skyddar dina rättigheter. Kolla gärna vårt kundavtalspaket. Hoppas att mitt svar hjälpte dig i dina funderingar.


Ha det fint!


Vänliga hälsningar,

Julia Isaksson

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa försäljningsvillkor för dina produkter och tjänster med hjälp av en erfaren affärsjurist till fast pris

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan