Fråga: Vad ska vi tänka på när vi skriver ett SaaS-avtal?
Mitt företag erbjuder en mjukvarulösning och behöver skriva ett SaaS-avtal – vad ska vi tänka på?
Legalbuddy svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Om ditt företag erbjuder mjukvarulösning och behöver skriva ett SaaS-avtal så finns det flera övergripande frågor som ni bör tänka på. i det följande ges en förenklad och översiktlig sammanfattning av viktiga delar i ett SaaS-avtal. Avtalet behöver dessutom anpassas efter er verksamhet.


Viktiga delar i ett SaaS-avtal:


Avgränsa rätten att använda tjänsten om ni vänder er till en större marknad. Ni kan exempelvis begränsa vilka som får använda tjänsten, i vilka geografiska områden, antalet användare eller specifika syften för vilket er lösning får användas.


Hur betalning ska ske – ofta erbjuds Software as a Service som abonnemang och då är viktigt att reglera hur betalning ska ske (exempelvis startavgift, månadsavgift) och även hur och när uppsägning ska ske.


De immateriella rättigheterna – till exempel så bör ni som leverantör behålla äganderätten till de immateriella rättigheterna i tjänsten medan kunden bör behålla äganderätten till immateriella rättigheterna i sina system.


Dataskydd då behandling (insamling, användning, lagring) av personuppgifter faller under regelverket GDPR som ställer krav på ansvarsfull behandling av alla typer av uppgifter och data som kan knytas till en person. Läs mer om GDPR här.


Personuppgiftsbiträdesavtal - GDPR ställer även krav på att ni upprättar personuppgiftsbiträdesavtal (även kallat Data Processor Agreement eller ”DPA-avtal”) mellan er och era kunder. Ni som leverantör ses som personuppgiftsbiträde (data processor) och er kund är personuppgiftsansvarig (data controller). Läs mer om ert ansvar som personuppgiftsbiträde här eller skapa ditt personuppgiftsbiträdesavtal nu direkt i Legalbuddy Plus.


Upprätta ett Service Level Agreement (SLA) – ett avtal som reglerar kundens rätt att använda mjukvaran, kundsupport och underhåll.


Deposition av källkod och tillgång till data - Det är viktigt att reglera frågan om deposition av källkod och tillgång till data när avtalet upphör. Exempelvis så bör er kunds data returneras eller efter begäran överföras till annan part, och villkoren för hur det ska ske bör avtalas om.


Som alltid men kanske särskilt viktigt vid internationella SaaS-avtal – tillämplig lag och språk. Ibland uppstår språkmässiga skillnader om avtalet skrivs på flera språk, och därmed är det viktigt att ange vilket språk som har företräde vid en eventuellt vist.


Behöver ni vidare hjälp?

Ovan punkter ger vägledning på viktiga frågor att tänka igenom när ni ska upprätta eller ingå ett SaaS-avtal. Kom ihåg att avtalet behöver anpassas efter er verksamhetsspecifika mjukvarulösning. Behöver ni vidare vägledning så är ni varmt välkomna att boka ett gratis coachingmöte med en av våra jurister specialiserade inom IT-rätt.

Få hjälp att skapa ett SaaS-avtal med hjälp av erfarna jurister till fast pris.

Hur skriver man avtal för en Software as a Service (SaaS)? Kolla denna checklista!

Upprätta ett SaaS-avtal som reglerar rättigheter och skyldigheterna mellan leverantör och kund. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan