Fråga: Hur utses styrelsen i ett bolag?
Vem är det egentligen som bestämmer vilka personer som ska sitta i styrelsen?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Här kommer en redogörelse för vilka regler i aktiebolagslagen som måste beaktas och vad som i allmänhet kan sägas om hur ett bolags styrelse utses. 


Inledning 

Att välja styrelse tillhör normalt sett bolagsstämmans exklusiva kompetens. Huvudregeln är alltså att styrelsen utses av bolagsstämman (8:8 ABL). I samband med bolagsstämma ska alltså aktieägarna ta ställning till vilka som ska sitta i bolagets styrelse eller vilka som eventuellt ska entledigas. Enligt 7:41 1 st. ABL går valprocessen ut på att den styrelsekandidat som erhåller flest röster blir vald (relativ majoritet). Det är endast fysiska personer som kan bli styrelseledamöter.


Annat förfarande enligt bolagsordningen

Det är dock möjligt att föreskriva ett annat sätt att utse styrelseledamöter företagets bolagsordning. Det kan därför förekomma att någon utomstående ges rätt att utse en eller flera ledamöter. Exempelvis kan det skydda aktieminoriteter som har ett intresse att bli företrädda i styrelsen. Däremot är det inte möjligt att skriva in i bolagsordningen att styrelseledamot ska utses av styrelsen som kollektiv eller av en enskild styrelseledamot. Det är inte heller möjligt att kräva ett annat majoritetskrav än relativ majoritet (7:41 2 st ABL). Den begränsningen gäller för både privata och publika bolag. 


Publika bolag 

När det gäller publika bolag så måste enligt 8:47 ABL minst hälften av alla styrelseledamöter utses av bolagsstämman. Syftet med regeln är att aktieägarna ska ha rätt att få besluta i alla viktiga frågor som rör bolaget. För att även minoritetsägare ska ges möjlighet att tillsätta styrelseledamöter kan man skriva in i bolagsordningen att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt, och att resterande ledamöter utses av bolagsstämman. 


Sammantaget 

Sammanfattningsvis är det normalt sett bolagsstämman som utser styrelsen. Men det är möjligt för ett företag att i bolagsordningen skriva in ett annat sätt att utse styrelsen. Då finns det dock vissa regler att förhålla sig till, t.ex. som att minst hälften av styrelseledamöterna måste utses av bolagsstämman i publika bolag. Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan