Fråga: Val av styrelse
Hur utses styrelsen i ett bolag?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler i aktiebolagslagen som måste beaktas och vad som i allmänhet kan sägas om hur ett bolags styrelse utses. 


Inledning 

Att välja styrelse faller i regel under bolagsstämmans exklusiva kompetens. Huvudregeln är alltså att styrelsen utses av bolagsstämman (8:8 ABL). I samband med bolagsstämma ska alltså aktieägarna ta ställning till vilka som ska sitta i bolagets styrelse eller vilka som eventuellt ska entledigas. Enligt 7:41 1 st. ABL går valprocessen ut på att den styrelsekandidat som erhåller flest röster blir vald (relativ majoritet). Det är endast fysiska personer som kan bli styrelseledamöter.


Annat förfarande enligt bolagsordningen

Det är möjligt att föreskriva ett annat förfarande i bolagsordningen. Det kan därför förekomma att någon utomstående ges rätt att utse en eller flera ledamöter. Exempelvis kan det i kommunala bolag av politiska skäl anses lämpligt att stämman inte utser styrelseledamöter. Vidare kan det även finnas skäl att föreskriva ett sådant förfarande för att skydda aktieminoriteter som har ett intresse att bli företrädda i styrelsen. Däremot är det inte möjligt för bolagsordningen att föreskriva att styrelseledamot ska utses av styrelsen som kollektiv eller av enskild styrelseledamot. Det är inte heller möjligt att genom bestämmelse i bolagsordningen kräva ett annat majoritetskrav än relativ majoritet (7:41 2 st ABL). Denna begränsning gäller för både privata och publika bolag. 


Publika bolag 

När det gäller publika bolag så måste enligt 8:47 ABL minst hälften av alla styrelseledamöter utses av bolagsstämman. Motiven till denna reglering är att aktieägarna ska ha rätt att få besluta i alla viktiga frågor som rör bolaget. För att även minoritetsägare ska ges möjlighet att tillsätta styrelseledamöter kan man skriva in i bolagsordningen att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt, och att resterande ledamöter utses av bolagsstämman. 


Sammantaget 

Sammanfattningsvis finns det olika sätt för ett företag att avgöra hur styrelsen ska utses. I regel kan man säga att det faller inom styrelsens exklusiva kompetens att utse styrelse. Till skydd för aktieägarminoriteter eller av politiska skäl kan det däremot finnas anledning att förordna på annat sätt. Däremot finns det vissa regler att förhålla sig till; bland annat måste minst hälften av styrelseledamöterna utses av bolagsstämman i publika bolag.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Kommentarer
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan