Fråga: Var går gränsdragningen mellan konsult och anställd?
Hej, jag ska anlita en konsult men är orolig för att denne ska anses vara anställd av mig. Räcker det med att vi skriftligt avtalar om att han ska utföra arbetet som konsult?
Legalbuddy svarar

Det är inte möjligt att endast avtala om att en person ska utföra tjänster / arbete i rollen som konsult istället för anställd. Avgörande för bedömningen är istället vilka faktiska förhållanden som föreligger vid arbetets utförande. Det är därmed inte möjligt att komma runt lagen om anställningsskydd genom att endast uppge att någon utför arbete som konsult när det i själva verket föreligger ett anställningsförhållande.


Gränsdragningen mellan en konsult och en anställd sker, lite förenklat, utifrån hur självständigt arbetet utförs i förhållande till bolaget. Som en utgångspunkt kan man tänka att ju mindre du som uppdragsgivare reglerar hur konsulten ska utföra arbetet, desto mindre är risken att konsulten kan anses som anställd av dig. För att utreda om någon utför arbete såsom konsult eller anställd kan följande frågor ställas som vägledning: 


  • Bestämmer personen själv över hur, var och när arbetet ska utföras eller måste denne följa direktiv?
  • Kontrolleras personen löpande vid arbetets utförande?
  • Måste personen utföra arbetet personligen?
  • Kan / får personen samtidigt utföra uppdrag/tjänster åt andra?
  • Är förhållandet mellan parterna varaktigt eller har det ett tydligt slut?
  • Använder personen egen utrustning och material under arbetets utförande eller tillhandahålls det?
  • Måste personen avhjälpa brister utan ersättning?
  • Är personen ekonomiskt och socialt likställd med en arbetstagare?


Skulle du och den tilltänkta konsulten ingå ett konsultavtal samtidigt som de faktiska förhållandena talar för anställning, kan förhållandet mellan er komma att omfattas av den tvingande lagen om anställningsskydd (LAS). Ett sådant scenario kan få långtgående och eventuellt oönskade konsekvenser för dig då du ådrar dig ett arbetsgivaransvar. Bl.a blir du skyldig att betala arbetsgivaravgifter och semesterlön och det måste föreligga saklig grund för att du ska ha rätt att säga upp personen ifråga. Därför är det viktigt att du funderar på vilka faktiska förhållanden som kommer att föreligga under arbetes utförande och inom eran relationen innan ni ingår ett uppdragsavtal.

Ska du anlita en konsult? Vad är viktigt att tänka på? Ladda ner vår checklista så får du koll!

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Skapa ett konsultavtal när du ska anlita extern kompetens eller arbetskraft. OBS gratistjänst


Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan