Fråga: Varför ska man ha en skiljeklausul?
Jag och mina affärspartners driver ett innovativt fin-tech bolag. Alla vi delägare besitter värdefull kunskap och information om bolaget, våran verksamhet och branschen. Det gör även våra anställda, VD och styrelsen. Vi är oroliga för risken att viktig information inom bolaget kan komma ut på marknaden i samband med eventuella rättsliga tvister i domstol. Hur kan vi skydda oss från det?
Legalbuddy svarar

Genom skiljeförfarande avgörs en tvist av skiljenämnd istället för av allmän domstol. I avtal mellan företag är det vanligt att man har ett villkor om att eventuella tvister ska lösas genom skiljeförfarande, en s.k. skiljeklausul. En skiljeklausul kan även införas i anställningsavtal med nyckelpersoner, aktieägaravtal och i bolagsordningen. Utformningen av en skiljeklausul i bolagsordningen påverkar vilka tvister och parter som ska omfattas av skiljeförfarande. En skiljeklausul kan exempelvis fastställa att alla tvister som uppstår mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare ska avgöras i skiljenämnd. 


Den främsta fördelen med ett skiljeförfarande är att tvisten och processen inte är offentlig för allmänheten, till skillnad från allmän domstol. Skiljeförfarandet behandlar tvisten under sekretess och utomstående får inte vetskap om tvistens innehåll eller existens. Ytterligare en fördel med skiljeförfarande är att det normalt går snabbare att få en slutlig dom och att det endast finns en instans. Nackdelen är ofta kostnaden eftersom ett skiljeförfarande kan bli mycket dyrt och att parterna måste betala skiljedomarnas arvoden. Det är därför viktigt att tydligt fastställa hur kostnaderna för ett skiljeförfarande ska hanteras för att inte otillbörligt begränsa en enskild persons möjlighet att föra sin talan. 


Om en skiljeklausul omfattar en uppkommen tvist blir allmän domstol obehörig att handlägga tvisten eftersom det föreligger processhinder. En skiljeklausul är däremot ett dispositivt processhinder vilket innebär att någon av parterna först måste invända och åberopa skiljeklausulen för att domstolen ska bli obehörig. Den invändande parten måste åberopa skiljeklausulen vid första kontakten med domstolen, annars går rätten att invända mot domstolens behörighet förbi. 

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Går du i exit-tankar? Läs vårt whitepaper om hur du förbereder ditt företag inför försäljningen.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan