Fråga: VD ansvar och rättsliga konsekvenser vid misskötsel
Hej! Jag har blivit frågad om att bli VD för ett midre företag. Kan man vara VD som är helt fri från ansvar? hur stor är risken att jag blir dömd till böter eller fängelse även om jag sköter mina uppgifter enligt lag?
Legalbuddy svarar

Hej. Tack för din fråga!


Det är viktigt att förstå rollen och ansvaret som en VD har i ett svenskt aktiebolag. Som VD har du ett omfattande operativt ansvar för bolagets verksamhet, specifikt för "löpande förvaltningsåtgärder". Det innebär att VD är ansvarig för den dagliga förvaltningen av bolaget enligt de närmare riktlinjer och instruktioner som styrelsen ger. Förenklat innebär det att om du sköter den löpande förvaltningen inom det mandat som styrelsen instruerat är risken för att du skulle bli personligt ansvarig för eventuella problem som kan uppstå i bolaget liten.


Det finns vissa situationer då VD:s ansvar aktualiseras, t.ex.

  1. olovlig utdelning: om du som VD medverkar till att bolaget gör en olovlig utdelning. Du kan då bli personligt ansvarig för att återbetala dessa medel om det visar sig att bolaget inte kan täcka återbetalningen.
  2. låneförbudet: om du medverkar i beslut som innebär att bolaget ger lån till dig själv, styrelseledamöter eller närstående. En överträdelse av låneförbudet leder ofta till nekad ansvarsfrihet och rättsliga konsekvenser kan i värsta fall bli fängelse eller böter.
  3. kapitalbrist: Om bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen agera genom att upprätta en kontrollbalansräkning och eventuellt kalla till en extra bolagsstämma. Som VD har du ansvar för att påpeka och agera om styrelsen inte fullföljer denna skyldighet.
  4. skatter och avgifter: Som VD ansvarar man för att bolaget betalar inkomstskatt, moms, skattetillägg, förseningsavgifter, arbetsgivaravgifter samt gör skatteavdrag. Vid underlåtelse kan VD drabbas av ett personligt betalningsansvar.


Sammanfattningsvis är risken att bli dömd till böter eller fängelse liten om du följer aktiebolagslagen och bolagets interna riktlinjer. Det är dock viktigt att du är medveten om att rollen som VD bär med sig ett betydande ansvar, och att misskötsel av dessa skyldigheter kan leda till konsekvenser. Hoppas detta besvarade din fråga!

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan